Årsmöte 2021

22.05.2021

Föreningen har nu genomfört årsmötet (Per capsulam torsdag 20/5) och vi kan glädjande nog konstatera att över 300 medlemmar tog chansen att läsa och fundera över motionerna och vilka dom ville rösta kvar och in i styrelsen. Protokoll och mer information kommer att publiceras där ni kan ta del av alla beslut som ni har tagit.

Jag som ordförande fick förnyat förtroende för en period av 2 år och jag vill tacka er för förtroendet och samtidigt tacka alla som deltog under mötet och räknade röster det blev ett drygt arbete och allt kontrollräknas nu.

Patrik Flisbäck