Ådala: Träff 2 sept inför deltagande i Tusen Trädgårdar

28.08.2023

Tusen trädgårdar är Sveriges största trädgårdsvisning och äger rum vartannat år. Nästa tillfälle är 30 juni 2024 och Ådala kommer vara med. 

Om du är intresserad av att delta i Tusen Trädgårdar 2024 eller bara nyfiken på att veta mer om det, så kom till kaffestugan klockan 14 lördag 2 september. Jag informerar och svarar på frågor om eventet, vi utbyter idéer och tankar för att göra det en fin dag för oss och besökare. 

Välkomna! Elisabeth, Å172, samordnare för LKTs och Ådalas deltagande i Tusen Trädgårdar