Ådala: Områdessyn 13 juli

07.07.2022

På eftermiddag och tidig kväll onsdag 13 juli kommer vi att gå områdessyn.

Att tänka på (från ordningsreglerna):

  • Kolonilotten ska hållas välvårdad. Gångar och väg utanför lotten (intill mitten) ska vara fria från ogräs
  • Ingen hängande växtlighet utanför tomten
  • Häckhöjd mot väg upp till 120 cm, mot granne upp till 180 cm. Viktigt att ha dialog med granne så icke oönskad skugga uppkommer.
  • Häckhöjd i korsningar mot gå-stråk/bilväg hålls max 80 cm i 2,5 m i båda riktningarna (kommunens regler)
  • Fruktträd och buskar beskäras/föryngras regelbundet. Ska inte skugga in till grannen på ett ogynnsamt sätt.
  • Lottnumret ska vara väl synligt

Har du möjlighet att vara på lotten vid översynen är det uppskattat, så vi kan ha en bra dialog på plats. Vi kommer har grön eller rosa tröja på oss vid dessa tillfällen.

Vänliga hälsningar

Kinna, Therese och Elisabeth