Ådala: Områdesinformation från möte 18 maj

30.05.2023

Protokoll för Ådalas områdesmöte torsdag 18 maj 2023 klockan 14–15.

Gemensamt för föreningen

Personal på områdena

I år kommer vi att förutom Håkan ha en säsongsanställd för grönarbete, Moa, tidigare sommarjobbare som kan områdena. Dessutom blir det nio sommarjobbare. De kommer vara uppdelade på områden. Några av dem kommer att arbeta mot Emmalund och Ådala. Sommarjobbarna kommer dels sköta grönarbete, dels göra andra enklare jobb, som måleri, laga bänkar och blomlådor (förslag/önskemål om uppgifter mottages).

Kompostkvarn

Föreningen kommer införskaffa en kompostkvarn för att kunna ta till vara på ris. Håkan kommer annonsera när det är dags att mala på området och vill då gärna ha hjälp med det. Malda grenar kommer läggas i ett av risfacken där det sedan kan hämtas för att användas som täckbark.

Anticimex

Avtalet med Anticimex som löper på tre år för att få bukt med råttor på områdena är nu inne på sitt andra år. Förutom de fällor som är ute kan vi få obegränsat med slagfällor. Om du är intresserad av slagfällor är det bara att meddela områdesrepresentanterna det, så tar de kontakt med Anticimex om detta.

Ådala

Gjort, och lite på gång:

 • Kranar på granar byttes i höstas. En del läckande kranar har rapporterats in och personal fixar dem. De som monterade kranar lämnade in lista över vilka lotter som fått kran monterad och utifrån den skickades sedan fakturor för arbetet ut. Det visade sig vara ett fåtal fel i listan, då en del som fakturerades för montering redan hade kran sedan innan. Dessa fakturor har rättats till. De som bytte kranar har fått i uppgift att kolla upp det som inrapporterats fel och lämna in rätta uppgifter för korrekt fakturering. OBS! Om du lämnat arbetet med att montera kran till föreningen och inte fått faktura för det, säg gärna till!
 • Röjt sly: Under vinterhalvåret har kommunen röjt sly utanför staketet, något som efterfrågades i samband med förra områdesmötet. Entreprenören som röjde hade dock inte i uppgift att även forsla bort grenar och sly, och kommunen har duckat frågan om bortforsling, så uppgiften har hamnat på personal som ska ordna med det så snart som möjligt.
 • Badstege: byttes under sommaren 2022 på långa bryggan.
 • Dialogmöte: hölls sent på säsongen 2022. Anledningen till att återkoppling dröjt är att när allt sammanställts konstaterades att det som skrivits ner till väldigt liten del svarade mot de frågor som ställdes. Vi skulle givit mer och annan information innan, samt ställt lite andra frågor. Svaren berättade dock sånt som vad deltagande kolonister på området såg som betydelsefullt för dem, vilket var en hjälp för utformandet av verksamhetsplanen för 2023.
 • Skyltar: Efter önskemål förra områdesmötet har skyltar om rastning av hundar satts upp. Skyltar om hundbad ska ha beställts, men vi ska undersöka detta.
 • Höjt staket: Önskemål om höjt staket och grind mot Jakobsdal har inkommit igen.
  Kommentarer: Det har tidigare efter säsong monterats högre staket där. Den lösningen funkar inte längre efter att lås byttes för att kolonister ska kunna använda grinden även vintertid. Grinden ägs av kommunen och de är inte intresserade av att byta grind. Om obehöriga är inne på området eller det händer olagligheter på området, polisanmäl.

Pågående/På gång

 • Vägen ska hyvlas, men det kan inte göras förrän vattnet på Solrosvägen är löst.
 • Vattnet som bubblade upp från Solrosvägen under vintern visade sig komma ur en brunn vars öppning låg 15-20 cm under vägen. Avrinningsröret verkar inte finnas inte på några kartor, varken hos oss eller hos kommunen. Det har varit flera samtal med kommunen. Vi har försökt få kommunen att ta ansvaret, men de frånsäger sig detta. Vi har mötts en bit på vägen. Kommunen kommer att med spolbil försöka lösa stoppet i röret. Vi håller tummar för att det lyckas annars blir det till att gräva och en sådan kostnad hamnar på LKT och ev. på området.
 • Områdessyn kommer genomföras i början av juli månad. En alt. två vardagkvällar. Datum aviseras när det närmar sig.
 • Bryggorna fixas under arbetsdagen och läggs i. På långa bryggan byttes yttersta brädorna. Innersta bryggan stabiliseras med nya flytpontoner. Bryggan närmast Spångerum kommer behöva stabiliseras upp till nästkommande säsong.
 • Bikuporna: Efter att tiden för intresseanmälan för att sköta bikuporna gått ut har vi ett par intresserade på området. Vi hoppas att även det finns några intresserade på Emmalund så det kan bli ett samarbete kring bikuporna.

Mer långsiktigt

 • Duschar behöver rustas upp. En besiktning behöver göras. Har vi någon kolonist som jobbar med sånt och kan hjälpa till med en besiktning? Maila i så fall adala@kolonisten.se.
 • Servicehus: Pengar sparas för att kunna fixa ett servicehus i taget. Samtidigt så arbetar vi med underhåll av det vi har.

Påminnelser

 • Kompost: Vi har bara riskompost på området. Om det slängs annat än ris där kommer Tekniska Verken belägga oss med straffavgifter och om det fortgår kommer de sluta hämta. Så släng enbart friskt ris i riskomposten, tack!
 • Sopor: Containern är enbart för hushållssopor. Även här blir följden straffavgifter om det inte följs. Så släng enbart hushållssopor i containern, tack! Hjälp varandra att göra rätt.
 • Gångarna mellan lotterna: Gångarna är endast till för att kolonist ska kunna sköta sin tomt utifrån. Det är inte en gångväg. Se stadgarna.
 • Båtar: Det ligger fortfarande båtar kvar på gräset vid ån. Ni som äger båt måste lägga i dem snarast. Tack på förhand!

Hjälp

 • Blomlådorna ser trista ut, med några undantag. Vi har några kolonister som sköter sina närmaste lådor. Om du har perenner som sprider sig och kan tänka sig att dela med sig, plantera gärna i blomlådorna och/eller i gemensamma perennrabatten. Ni med blomlåda utanför er lott, hjälp gärna till att vattna.
 • Avgränsade uppgifter: Det framgick på områdesmöte och dialogmöte 2022 att det är lättare att tacka ja till avgränsade uppgifter, än att säga att "jag är bra på…" (kanske en oro att ständigt förväntas hjälpa till). Så det försöker vi ta fasta på när saker ska fixas på området.
 • Rönnarna nere vid kaffestugan. Om du är nere vid kaffestugan och vattensäckarna vid dem verkar tomma, ta gärna och fyll på vatten. Detta är sista sommaren som vattensäckar behövs innan träden etablerat sig och klarar sig utan hjälp.

Senare på säsongen

 • Arbetsdag planeras i början av september, inför säsongsavslutning. Kom gärna med förslag om vad som ska behöver göras då.
 • Tusen Trädgårdar 2024. Första söndagen i juli vartannat år öppnar trädgårdar över hela landet sina grindar för besökare. LKT och Ådala koloniområde var med 2022. Då de kolonister som deltog då verkade uppskatta detta planerar vi för att vara med även 2024. Vi vill börja planera i god tid. Elisabeth Eriksson, Å172 var samordnare 2022 både i föreningen i stort och på Ådala och planerar bjuda in till träff för intresserade senare under säsongen.

Övrigt

 • Ökat antal badgäster – ökade kostnader för städning och sophämtning. Efter att kommunen förra året krävde "bevis" på ökat antal besökare sedan pandemin och lovade retroaktiv ersättning i så fall (något som uteblev) ser det ljusare ut i år. Kommunen har fått en offert som vi hoppas de godtar, vilket i så fall bekostar extra städningar av vintertoaletten. Vi jobbar vidare med att få kommunen att även ta extra sophämtning nere vid ån.

Frågor/Kommentarer

 • Kompostering: hur ser det ut för hjälp för de som har svårt att åka iväg med kompost?Erbjudandet om att köpa varmkompost för reducerat pris nappade nio kolonister i hela föreningen på. För lägre pris krävdes dock inköp av minst 50 komposter, så därför blev det inget. Men att köpa en varmkompost är ett förslag, ett annat är att prata med grannar och hjälpas åt att köra bort. Vi kan också bjuda in någon att berätta om hållbar odling och kompostering.
 • Anticimex: det känns olustigt med råttgift på Ådala om råttor inte är ett problem här. Efterfrågan om återkoppling från Anticimex om deras arbete på området.
  En kolonist rapporterar sig sett råtta längre in på området. Det är nu inte råttgift, bara i perioder. Rapport ska efterfrågas och föras vidare till området.
 • Parkering: Vi har ett par bilar som står på området under vintern. Vinterparkering är inte tillåtet. Hjälp till att säga till ägare när ni ser dem. Problemet med vinterparkering och annan långtidsparkering finns på flera av våra områden och en plan för att ta tag i detta arbetas fram.

Slutligen en påminnelse: Om du inte betalat/fått din arrendefaktura för 2023 kan du komma till expeditionen i Ådala och hämta en papperskopia onsdag 31/5.

Vid pennan
Elisabeth Eriksson