Integritetspolicy - Vi skyddar dina uppgifter

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vid kontakt med föreningen och för att administrera ditt medlemskap samt hantera medlemsärenden behöver vi lagra och hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig.

De personuppgifter vi lagrar är:

  • Namn
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Koloniområde med lottnummer
  • Personnummer för den person som står som arrendator

Personuppgiftsansvarig för Linköpings koloniträdgårdar är föreningens styrelse. 

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Linköpings koloniträdgårdsförening. Du kan begära om detta via e-post eller brev. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du begära att uppgiften rättas. Du kan också få dina uppgifter hos oss raderade om det inte längre finns nödvändiga skäl som gör att vi behöver spara uppgifterna.

Du har även rätt att ta del av information som rör dig personligen och din lott. Om styrelsen har behandlat något som rör dig på ett styrelsemöte kan du be om att få ta del av den information som finns dokumenterad i protokoll från styrelsemöten.

Om någon person efterfrågar information om dig kommer vi i enlighet med GDPR att inte lämna ut något. De uppgifter och information som du vill att dina kolonigrannar eller vänner på området ska ha om dig och lotten måste du lämna ut själv till dem.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna används enbart i samband med ditt medlemskap i föreningen.

Linköpings koloniträdgårdsförening är medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet, vilket kräver att vi delar med oss av vårt medlemsregister till dem. I övrigt delas inte dina personuppgifter ut till tredje part.

Dataskyddsförordningen

Alla verksamheter måste följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter. Det gäller oavsett om det är en offentlig myndighet, ett privat företag, en förening eller någon annan typ av verksamhet.

Dataskyddsreglerna grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Alla människor har rätt till respekt för privat- och familjeliv och till skydd av sina personuppgifter.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål som de samlades in för. 

Läs mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)