Styrelsen

TF Ordförande

Anette Ingvarsson
E-post: ordforande@kolonisten.se
Telefon 073 - 124 83 08

Kassör

Örjan Roos
E-post kassor@kolonisten.se 
Telefon 073 - 124 83 06

Sekreterare

Karoline Edoff
E-post 
Telefon 073 - 124 83 02

Emmalund

Karoline Edoff

Narcisa Kadric
Vakant

Ullevi

Riad Salem

Samir Barsomo
Vakant

Valla

Anette Ingvarsson

Susanna Runell
Pierre Svensk

Ådala

Kinna Ekman

Elisabeth Eriksson
Therese Johansson

Alla som har ett förtroendeuppdrag i föreningen gör detta på sin fritid. Därför är det bra om ni kontaktar dem via sms eller e-post i första hand. Tack på förhand för visad förståelse.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Det mandat, det vill säga det som styrelsen har rätt att göra och besluta om, ska regleras i föreningens stadgar. Vanligtvis har styrelsen möjlighet att besluta om huruvida föreningen ska starta en ny verksamhet men däremot inte om föreningen ska höja medlemsavgiften.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter.

Att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen.

Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har gentemot medlemmar och anställda.