topp

Stadgegruppens remissförslag 4.0

Nu finns det förslag som vi går fram med till det extra årsmötet som alla medlemmar får inbjudan till nu, läs den som PDF här och i din brevlåda :)

Remissutgåva 3.0 finns nu här inför vårt samrådsmöte tisdag 23/10. Vi har justerat lite mer efter inkomna tankar och förslag från er medlemmar. Vi har ännu en gång låtit allt gås igenom av  föreningsjuristen som läst och kommenterat.

Stadgegruppens remissförslag 2.0

Nu har vi omarbetat remissen för de nya stadgarna och till vår hjälp har flera medlemmar bidragit samt att föreningen har låtit en juristfirma gå igenom den.

Styrelsen har beslutat att bjuda in till ett samrådsmöte för att kunna diskutera och för att svara på ev. frågor som kan finnas. Vi i arbetsgruppen kommer att inleda mötet med att berätta hur vi tänker oss det nya verksamhetsåret och hur vi ser att man kan arbeta på effektivare sätt.

Vi hoppas ni tar er tid att läsa och att engagera er i föreningens framtid.
 

Patrik, Örjan &  Britt-Marie

Ge oss dina tankar...

 Det är frivilligt att ange telefon o mail men det är såklart en förutsättning för återkoppling :)