topp

Tyvärr har ett Inbrott nyligen skett på Emmalund! Den drabbade har satt upp information och bild på anslagstavlan då ett par tavlor blev stulna ifall någon skulle se dem. Vi uppmuntrar alla att fortsätta hjälpas åt att ha koll på våra stugor och vara observant på personer ni inte känner igen. Påkalla gärna granne och eller polis vid pågående händelse...
- - - - - - -
Nu börjar portarna på hemliga huset ta form. Stort tack Royne & Kjell för allt slit! Tack även till Ann-Mari servat herrarna m lite fika!

Läs hela inlägget »
Etiketter: emmalund stölder

Denna pandemi och nu en nedstängning gör att vi ställer om igen.

Nu får ni ett frankerat kuvert (hem i brevlådan - dom är på väg ut nu) som ni använder för att skicka in er rösthandling. För att posten ska hinna fram behöver ni stoppa det på närmaste postlåda senast söndag 16 maj.

Vi har fått hjälp under vägens gång från förbundet med utformandet av dagordningen, och goda råd i hur vi ska kunna genomföra mötet.

Uppdaterat schema
1. Ta del av samtliga årsmöteshandlingar och gör dina egna val.
2. Stoppa rösthandlingen i det nya kuvertet, inget frimärke behövs.
3. Posta det senast söndag 16 maj för att säkerställa leveransen.
4. Torsdag 20 maj, klockan 15.00 kommer rösträknandet påbörjas.
5. Vid intresse kan man följa arbetet via vår webbsida.
6. Resultatet presenteras på webbplats www.kolonisten.se

Tack för ditt engagemang för föreningen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte pandemi

Vi behöver påminna er alla om vikten av att hålla avstånd, även utomhus, för att vi ska hjälpas åt att bromsa smittspridningen.

Vår personal som arbetar utomhus kommer att fortsätta arbeta med sina göromål, men självklart tänker vi på att hålla avståndet till och mellan dom. Vår personal på kontoret kommer inte att ta emot några besökande dessa två veckor.

Expeditionerna hålls helt stängda under dessa två veckor. Inga besökande vare sig inom eller utomhus.

De utökade restriktionerna gäller i ett första skede under 2 veckor och vi hoppas på er förståelse för de åtgärder vi nu tar till. Allt på uppmaning från region Östergötland och för att vården ska fungera för de som tyvärr drabbas.

Kontakta oss gärna, men vi tar det per mail, sms & telefon. 

Styrelsen
Linköpings Koloniträdgårdar

Läs hela inlägget »
Etiketter: covid restriktioner
Nu äntligen drar vi snart igång säsongen 2021. Tänk vilken lycka att vi har våra fina områden och lotter i olika storlekar och inriktningar.  Vi kan träffas utomhus (Coronasäkert) och snacka över häcken med grannen.

Vi påminner lite extra om!
Läs hela inlägget »

Det cirkulerar rykten angående föreningens Heatweed. Vi tänkte därför passa på att ge lite information kring hur den fungerar och hur vi i föreningen kommer att utnyttja den.

Den fungerar på följande sätt:
Varmt vatten med en temperatur av 98–99,6 °C sprutas på ogräset och bränner upp växtens celler. I snitt tre till fyra behandlingar per år brukar räcka. Tack vare det mycket låga trycket är denna metod lämplig för alla ytor och grus, vilket vi har mycket av på våra områden.

Den är miljövänlig och den mest effektiva kemikaliefria ogräsbekämpningslösningen. Bevisad systemisk effekt på rötterna. Dessutom är den kostnadseffektiv då det går snabbt att få bort ogräset.

Så dels kan personalen (och aktiva kolonister som vill hjälpa till på sitt område) snabbt och miljövänligt se till att ogräset försvinner på våra allmänna ytor. Dels kan medlem hyra Heatweeden för att bli av med ogräset utanför sin kolonilott eller för att tvätta av sin stuga inför ommålning.

Visst har det kostat föreningen en slant men det kommer att löna sig plus att det också är ett led närmare miljödiplomeringen på våra områden.

Läs hela inlägget »
Etiketter: ogräs invasiva arter

Har du någon i din närhet som är skolungdom/student och över 16 år som är intresserad av att sommarjobba i föreningen under sommaren?

Vi söker två positiva och ansvarsfulla personer som kan arbeta 60% vardera i sex veckor från midsommar och framåt. 

Arbetsuppgifterna är främst underhållsarbete på föreningens fyra områden. Underhållsarbete innebär tex gräsklippning, ogräsrensning, leveranser av grus/kompostjord till kolonister, klippa buskar och träd samt ev. vara behjälplig i lättare arbeten åt föreningens medlemmar.

Skicka en personlig presentation och berätta mer om dig som söker till föreningens personalansvarige Patrik Flisbäck via epost ordforande@kolonisten.se

Läs hela inlägget »
Öv - Dennis, Öh - Susanne Nv -Elisabeth Öv - Dennis, Öh - Susanne Nv -Elisabeth

Nu kan vi presentera personalen för säsongen: Dennis (maskinförare) & Elisabeth (parkarbetare) och på vårt kontor finns Susanne (administratör) året om. Varmt välkomna till er alla.

I torsdags samlades personalgruppen och nu är vi alla laddade för säsongens arbete. Efter påskhelgen kommer vi att träffa de ungdomar som har anmält sig intresserade av sommarjobb.

2021 kommer föreningen tillsammans med säsongspersonalen och frivilliga krafter på våra fina områden att fokusera på att ta hand om de allmänna ytorna - klippa gräs, röja ogräs och städa upp runt gemensamma utrymmen så som komposter, servicehusen med mera.

Vi kommer att se till att informera innan vi t.ex. harvar vägarna så att vi kolonister kan passa på att snygga till utmed våra kanter och plocka efter harvningen. Det är ju så att om fler hjälper till så får vi snabbare resultat i hur våra områden ser ut.

Glad påsk och en önskan om en fin helg och en kommande fantastisk säsong.

Läs hela inlägget »

Fakturor för 2021 är nu på gång och vi vill ge er mer info om dess innehåll.
Observera att ni endast kan betala till bankgirot och att OCR måste användas.

 • Medlemsavgiften för 2021 är beslutad (vid årsmötet 2020) till 500kr/år/medlem. medlemsavgiften omfattar medlemsavgift till tex förbundet samt för att kunna hålla årsmöte/medlemsmöten under året. 
 • Arrendet i år är uppdelat på fakturorna för att ge er bättre information och på sikt mindre administration. Av arrendet går 5,87 till gemensamma kostnader som skötsel av alla områden, städning, personalkostnader och allt som är oberoende på vilket område man har sin lott. 
 • Sedan är det en 3:e post på fakturan som visar de pengar som går direkt till respektive område. Dessa pengar är kostnadsberäknade per område för att betala kostnader som är för "sitt" område. Det rör sig om hur mycket vatten man gör av med, elförbrukning, åtgärder som ska göras på området. 
 • Den totala arrendeavgiften är enligt följande: Emmalund 10kr/kvm/år, Ullevi 11 kr/kvm/år, Valla 8,50kr/kvm/år och Ådala 10 kr/kvm/år.

Om du nu får din faktura precis efter att du betalt dina övriga fakturor nu i mars, så var inte orolig, du kan lugnt betala in den i april månad och riskerar ingen påminnelse eller avgifter. 
 

Läs hela inlägget »

Efter dialog med Bygglovskontoret har vi kommit överens om att följande ordning gäller på våra områden. 


Valla
Om du avser att uppföra staket, spaljé eller pergola kontakta områdesgruppen.

För all annan typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller i dagsläget denna arbetsordning. 
 1. Kontakta LK byggnadskontoret
 2. Efter svar från LK kontaktas föreningen (områdesgruppen).
 3. Invänta föreningens svar i frågan.
 4. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.


--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Emmalund, Ullevi & Ådala
För all typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller denna arbetsordning. 

 1. Kontakta områdesgruppen.
 2. Föreningen meddelar om arbetet/förändringen kräver lov från LK.


OM lov från LK krävs

 1. Kontakta LK byggnadskontoret​​​​​​​
 2. Efter svar från LK kontaktas föreningen (områdesgruppen).
 3. Invänta föreningens svar i frågan.
 4. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.


Om lov från LK inte krävs 

 1. Invänta föreningens svar i frågan.
 2. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Styrelsen fortsätter nu dialogen med LK om att ändra områdesbestäm-melserna så att dessa blir likalydande för alla områden. Detta arbete fortlöper och så snart något ändras kommer detta att informeras om.    
​​​​​​​

Läs hela inlägget »

Vi kommer att skicka ut årets arrendefakturor under mars månad. Man har alltid 30 dagars betalningstid på fakturan. 

Du som har anmält att du önskar fakturan digitalt får den självklart i din mail. Dock kan den hamna i skräpmappen, så titta där ibland. Ni andra får ett kuvert hem i brevlådan.

Observera att vi endast kan ta emot betalning till kontot som finns angivet på fakturan, plusgirot är stängt. 

Läs hela inlägget »

Styrelsen har beslutat att flytta fram årsmötet till någon gång i slutet av april eller början av maj månad. Självklart beror detta beslut helt och hållet på den pandemi som fortfarande pågår världen över. Vi är fullt medvetna om att stadgarna anger att mötet skall hållas före mars månads utgång. 

Rekommendationen från förbundet säger: skjut upp/genomför digitalt/utomhus.
Varianterna med att genomföra vårt årsmöte digitalt eller utomhus känner vi inte är rätt för vår förening. Vi har över 40 motioner att behandla på mötet, förutom de sedvanliga förhandlingarna.

Nu i februari arbetar vi med att göra allt klart inför årsmötet och förbereda inför säsongen som snart är här. 

Styrelsen

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte flytta fram

Vintertoaletten är fn avstängd pga vattenskada. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: ådala vintertoalett

Låset på bilgrinden är återigen trasigt. Vi ska försöka att hitta en hållbar lösning. Tills dess får ni gå ut genom gånggrinden och öppna bilgrinden utifrån.

Önskar er alla en God Fortsättning på det nya året!
Områdesgruppen Ådala

Läs hela inlägget »
Etiketter: bilgrindar ådala

Vi vill påminna om att medlemmars motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1/1 enligt våra stadgar ”§5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 1 januari. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som angivits i kallelsen."

Skriv gärna din motion digitalt!

Läs hela inlägget »
Etiketter: motioner

Linköpings Kommun har påtalat att vi måste ändra vår byggtillståndhantering. Styrelsen måste därför pausa alla byggtillståndsansökningar från enskild kolonist samt återkalla de beviljade där arbete inte har påbörjats tills en ändring är genomförd. För dig som kolonist gäller det alla sorters byggnationer du kan tänkas göra på din lott som spaljé, bodar, staket, fönster, ändra kulör på fasader, förändringar på stuga och skärmtak,  vindskydd, växthus mm.
Styrelsen har förståelse att det nu uppstår tankar, frågor och funderingar hos dig som medlem men vi har i dagsläget inte mer information. Vi ber er vänligen att få arbetsro i frågan och återkommer i ärendet så snart vi kan.

Läs hela inlägget »
Etiketter: byggtillstånd pausa

Uppföljningen på områdessynen blev en positiv upplevelse! Många hade utfört anmärkningarna som delades ut efter områdessynen i juli! 

Det finns fortfarande ett antal som behöver rensa framför sin lott och i gångarna, några få saknar fortfarande husnummer. Tyvärr så har vi ovårdade lotter, vi jobbar med att försöka få fatt i ägarna.

En del höga träd som behöver beskäras ner efter skörd så det blir en uppföljning på träd senare  i år.

Obs! Viktigt att vi tar hand fallfrukten så vi inte lockar till oss fler råttor!

Läs hela inlägget »

På det stora hela kan vi konstatera att vi har ett fint och välskött område. Det finns en del för höga träd som behöver klippas ner, några gångar mellan lotter ska rensas och så saknas det fortfarande lottnummer på ett antal stugor. 

Diskussion pågår i styrelsen om höjder på staket och häckar, men ni som har hörntomt mot vägar - där finns inget att be för. Dessa måste omgående tas ner till en maxhöjd av 80 cm och längden 2,5 meter på vardera sida av hörnet. 

Områdesgruppen
Ådala Therese & Kinna

Läs hela inlägget »
Etiketter: ådala områdessyn

Vid årsmötet den 3 mars 2020 behandlades ett antal motioner som förordade en uppdelning av Linköpings koloniträdgårdar genom att låta enstaka eller flera koloniområden bilda nya föreningar. Vid årsmötet fick därför styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till en sådan organisationsförändring genom att bland annat diskutera hur markägaren Linköpings kommun ställde sig till detta.

Under våren och sommaren har styrelsen diskuterat frågan med såväl kommunalråd som tjänstemän i Linköpings kommun. Deras budskap är samstämmiga. Nedan är text hämtad från ett mejl från Björn Brage, fastighetsförvaltare i Linköpings kommun.


”När det gäller en uppdelning av föreningen Linköpings koloniträdgårdar och ett fortsatt samarbete samt hantering av de avtal som parterna har emellan sig har kommunen följande inställning.

Sedan lång tid tillbaka har kommunen haft ett bra diskussionsklimat och ett bra samarbete med styrelsen i Linköpings koloniträdgårdar när det gällt olika frågor rörande kommunens koloniområden. Även vid hantering av svårare frågeställningar som t.ex. återtagande av markområden från kolonierna Emmalund och Ådala har samarbetet fungerat bra trots meningsskiljaktigheter i sakfrågan. Kommunen ser därför ingen anledning till varför en uppdelning skulle vara till nytta, varken för kommunen eller för respektive koloniområde.

Fastighetsförvaltningen på kommunen önskar också att det bara ska finnas en part att diskutera med när det gäller frågor rörande koloniverksamheten och det underlättar även att få en likabehandling mellan respektive område och kolonister i olika sakfrågor.

Kommunen ser som en fördel att det finns så få och likalydande avtal som möjligt mellan kommunen och koloniföreningarna i staden. Det underlättar hantering och administration och gör det lättare för alla parter att få samma hantering av kolonister och deras upplåtelser. En uppdelning av Linköpings koloniträdgårdar skulle kunna innebära att det mer tydligt bildas ett A- och B-lag bland kolonisterna vilket kommunen ser som en mycket stor nackdel.

Kommunen kan likaså inte garantera att det finns möjlighet att teckna fler arrendeavtal d.v.s. ett avtal för respektive koloniområde utan att det påverkar alla kolonister negativt.”Med bakgrund av ovanstående anser styrelsen att en delning av föreningen inte är aktuell. Styrelsen kan inte agera på ett sätt som riskerar att skada föreningen genom att medlemmar förlorar sina kolonilotter.

Som framgår av mejlet är Linköpings kommun nöjda med vårt nuvarande samarbete, och har framfört att de gärna ser att all koloniverksamhet, både nuvarande och framtida, samlas inom Linköpings koloniträdgårdar så att man har en part att diskutera och samverka med. Linköpings kommun har öppnat för diskussioner om att anlägga nya koloniområden eftersom det finns en stor efterfrågan på lotter.

De interna problem i vår förening som föranledde skrivandet av motioner om delning finns således kvar och behöver hanteras utan att lösningen är en delning av föreningen. Styrelsen kommer därför att utse en arbetsgrupp som får i uppgift att ta fram förslag på en ny organisation för föreningen som kan svara upp mot de krav och behov som finns i nuläget, men som också tar höjd för att antalet områden och kolonister kan komma att utökas. Arbetsgruppen är tänkt att bestå av kolonister från våra olika områden för att få en så bred representation som möjligt.

Om du som medlem känner att du skulle kunna bidra med något i gruppen får gärna hör av dig till oss i styrelsen på info@kolonisten.se eller skickat ett sms till 073-124 83 00.


Styrelsen för Linköpings Koloniträdgårdar
Linköping 2020-08-25

Läs hela inlägget »

Tisdag 25/8 kommer vi tillsammans med Anticimex att påbörja ett långvarigt arbete för att få bukt med de skadedjur som vi har drabbats av på Valla.

Fällorna som används är helt utan bekämpningsmedel - dom är elektriska och digitala. Så snart det finns en ”fångst” så larmas Anticimex och dom kommer och laddar om fällan.

Så undviker du råttor vid ditt hus, oavsett område:

 • Råttor älskar vår mat, så lämna den inte framme.
 • Töm skafferiet i sommarstugan och ta helst upp spillet som hamnat under fågelboet.
 • Håll koll på soporna. Se till att det är lock på sopbehållare och och att soprummen är tätade.
 • Komposter (undvik öppna gallervarianter) ska placeras en bra bit från fastigheten.
 • Håll rent och städat i förråd. Råttor bygger gärna sina bon i bråte.
 • Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till ventiler. Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
 • Täta alla hål i fastigheten så de inte kan ta sig in och sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler. En råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål vilket är lika stort som diametern på en enkrona.
 • Täta rörgenomföringar, till exempel under diskbänken. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör. En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett avloppsrör.
Läs hela inlägget »
Etiketter: skadedjur valla

Vi har den senaste veckan gjort besiktningar på våra områden. Vi har tittat på växtlighet, träd, häckars höjder och även hur det ser ut allmänt på lotterna och i gångarna.

Nu kommer respektive områdesgrupp sätta sig och gå igenom den inhämtade informationen. De lotter där man bedömer att något behöver åtgärdas kommer att bli kontaktade. 

Grupperna hälsar att dom fått in många bra förslag och tips när dom gått runt i områdena, det är mycket glädjande med engagerade kolonister - tack!

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln