topp

Potatiskräfta - Information kring potatissorter och odling av potatis

Med anledning av det beslut som Länsstyrelsen tog under 2019 pga att Vallas koloniområde har varit smittat med potatiskräfta sedan 60-talet, kommer härmed information kring hur samtliga kolonister i Linköpings Koloniträdgårdar ska agera när det gäller potatisodling och vilka sorter som är resistenta mot potatiskräfta.

Certifierat utsäde
Endast certifierad potatis som är resistent mot potatis-kräfta får odlas på våra områden. Se till att förpackningen är hel och har en ”lapp” på sig där informationen står. Det är absolut förbjudet att stoppa ner potatis som köpts som matpotatis i livsmedelsbutik. Dessa potatisar är inte certifierade och kan sprida andra sjukdomar.

Växtföljd
En bra växtföljd är A och O för lyckad odling utan sjukdomar och skadedjur. Undvik att odla potatis på samma odlingsställe/i samma jord år efter år, utan rotera grödorna i trädgårdslandet. Detta gäller alla grödor, men främst potatis och kål. Helst ska det gå 4-5 år mellan odlingstillfällena.  

Fall av potatiskräfta ska bekämpas enligt växtskyddslagen. Om man misstänker potatiskräfta i sin odling är man skyldig att anmäla detta till länsstyrelsen eller till Jordbruksverket