topp

Potatiskräfta

Potatiskräfta orsakas av svampen Synchytrium endobioticum. Svampen får potatisens celler att växa okontrollerat och svulster, tumörer, bildas – därav namnet potatis kräfta. Ett stort problem är svampens förmåga att bilda vilsporer. Vilsporerna kan finnas kvar i jorden under mycket lång tid. Angrepp ger sänkt potatisskörd och försämrad kvalitet och lagringsduglighet. Många knölar kan bli helt oanvändbara.

Svampen angriper potatisknölarna och ibland även de nedre delarna av stjälken. Plantans rötter angrips inte och därför syns inga symtom på blasten. Vid angrepp bildas blomkålslika svulster på potatisen. Svulsterna är till en början vita men mörknar med tiden. I svulsterna bildas svampens spridningsorgan. Dessa är av två typer: svärmsporer och vilsporer. Svärm - sporerna följer med markvattnet och kan smitta närliggande potatisknölar. Vil sporerna kan ligga levande i jorden så länge som 20 år. När förhållandena är de rätta gror sporerna och svärmsporer bildas som kan angripa nya potatisknölar.

Fall av potatiskräfta ska bekämpas enligt växtskyddslagen. Om man misstänker potatiskräfta i sin odling är man skyldig att anmäla detta till länsstyrelsen eller till Jordbruksverket