topp

Avgifter för kolonister

Arrende

Arrendeavgift 8,50/kvm och år.
Specificeras och betalas på årsfaktura.

Medlemsavgift

Medlemsavgift 340,00/år
Specificeras och betalas på årsfaktura.

Inträdesavgift

Inträdesavgift 300,00
Betalas av ny medlem vid kontraktsskrivning.