topp

Medlem

Att vara kolonist innebär bland annat att du även möter andra kolonister med samma odlings- och trädgårds-intresse som du har. Odlingen spelar en central roll och variationen är stor. På kolonilotterna odlas det både blommor och grönsaker. Där växer också både träd och buskar som både ger frukt och bär, men som även är vackra i sig själva.

Kolonilotten är avsedd för främst odling, men också för rekreation. En oas i staden med sina varierade och vackra områden. Våra koloniområden betyder mycket – inte bara för oss kolonister – utan även för den biologiska mångfalden och andra människors välbefinnande. Våra områden är öppna för allmänheten att strosa runt i. Därför är det viktigt att vi har en trivsam miljö – både för oss själva och andra. Kolonilotterna förenar stad och land, och det finns en stor kunskap bland många av våra kolonister.