topp

Medlem

Bli kolonist och lär känna andra trädgårds- och naturintresserade. Odla egna blommor, grönsaker, frukt och bär på eget trädgårdsland. Att odla egna grönsaker, frukt och bär är en njutning i sig. De smakar också mycket bättre. Det är dessutom en möjlighet att spara pengar. Upplev skönhet, avkoppling, gemenskap nära naturen. Trädgården förenar stad och land och är en källa till kunskap om naturen. Trädgården kan väcka nya generationers intresse för odling, natur och miljö.

Koloniträdgårdar är varierande och vackra grönområden i eller nära staden. Det betyder mycket för den ekologiska balansen. Stadslandskapets skönhet och människors välbefinnande. Lotten är avsedd att användas för odling och rekreation vid vistelse på lotten skall stor hänsyn tas till grannar och närboende.