Hej Kolonister - Nu tackar jag för mig!

12.05.2022

Efter tre år som er ordförande för Linköpings koloniträdgårdar har jag beslutat mig för att avgå från mitt uppdrag. Jag är stolt över det som vi har uppnått tillsammans, och tacksam över att ni med stor och bred majoritet har röstat in mig som ordförande för två mandatperioder. 

Tack för ert stöd! Tillsammans har vi har kommit en bra bit på väg för att vara en förening som utifrån sanna demokratiska principer är en del av sin samtid och omvärld. Med det intresse som finns för miljö och odling är vi en relevant och naturlig del av Linköping. Även om den utvecklingen är smärtsam och jobbig för vissa personer, så är den nödvändig för vår förenings fortlevnad. Vi har redan friluftsmuseet Gamla Linköping och med en stad som växer så det knakar är Linköpings kommun inte intresserad av att upplåta mark i attraktiva områden för att skapa flera.

Ordförandeuppdraget är tidskrävande och utslaget på helårsbasis motsvarar det ungefär en halvtidstjänst. Jag arbetar som driftschef, vilket innebär att jag har ett stort ansvar för min arbetsplats verksamhet samtidigt som jag också har ansvar för personalen som vi har anställd. Ordförandeuppdraget har dessvärre kommit att mer och mer inkräkta på mitt arbete eftersom vissa medlemmar inte respekterar att jag inte är tillgänglig när jag jobbar. Men det finns också en ytterligare anledning.

Sedan dryga tre år tillbaka är jag utsatt för en "stalker" - en medlem i föreningen som sjukligt och systematiskt trakasserar i synnerhet mig, men även andra personer som har haft eller har uppdrag i vår förening eller är anställda av oss. Personer som ni har utsett att vara styrelse och arbeta för att vi alla ska ha förmånen att få ha kvar våra kolonilotter. Vederbörande har upprättat ett nyhetsbrev som cirkuleras med uppdiktade historier om vad jag och andra styrelsemedlemmar har för oss. Medlemmar har mejlat utskicken till mig så att jag ska kunna ta del av det senaste som stalkern har fantiserat ihop. Det framgår relativt tydligt av mejladresserna vilka personer det är som är fasta prenumeranter. Jag kan notera att de flesta är kolonister, men att det också förekommer personer som jag personligen definitivt inte skulle vilja bli förknippad med. Och de är inte kolonister. Men nu har de fått tillgång till era adresser. Jag hoppas att ni känner er trygga med det.

Vi har flera förtroendevalda som har lämnat sina uppdrag på grund av stalkerns trakasserier. Kvinnor är särskilt utsatta. En klok, nyfiken, driven och relativt ny kolonist på Emmalund drog plötsligt tillbaka sin kandidatur till styrelsen i våras efter att hon tagit del av konspirationsteorier och hat som riktas mot koloniföreningens styrelse i ett "demokratiskt öppet forum för koloniintresserade i Linköping". Med tanke på den gränslöshet som individerna där visade prov på vågade hon inte riskera sina barns väl och ve genom att bli en del av styrelsen. En stor förlust för vår förening, men en ännu större för demokratin. Den som startade och är ansvarig för forumet är vår nytillträdde revisor - en person som i offentligheten vill göra gällande att han värnar om demokratin. Han har inte kontaktat kolonisten för att be om ursäkt för vad hon fick utstå i hans omodererade demokratiska forum, men efter händelsen infördes snabbt krav på registrering och inloggning.

En person som varit en stor tillgång för vår förening är vår före detta kanslist. En dag när hon satt och jobbade uppenbarar sig plötsligt stalkern med väninna på arbetsplatsen och börjar ifrågasätta hennes arbetsuppgifter för att sedan försöka förmå henne att lämna ut "medlemsmatrikeln" till dem. Medlemsregistret innehåller personuppgifter som vi enligt lag inte får lämna ut.

Jag har blockerat stalkern så att denne inte kan ringa till min telefon, och heller inte till mitt arbete efter att personalen blivit utsatta för detta. En annan förtroendevald (som också har valt att lämna uppdraget på grund av stalkern), gjorde detsamma. Då tog stalkern reda på vederbörandes dotters telefonnummer och ringde henne istället.

Koloniträdgårdsförbundet har även de fått sin beskärda del av skrivelser och trakasserier, och är av den meningen att det som stalkern ägnar sig åt har ingenting med koloniverksamhet att göra. Och visst har de rätt, det har ingenting med det som normalt sett förknippas med koloniverksamhet att göra.

Flera äldre kvinnor har berättat för mig att dom inte känner sig trygga på sina lotter på vårt koloniområde på grund av stalkern. Stalkern åker runt på området i sin bil, övervakar vilka som finns där och uppträder hotfullt. En medlem som i normala fall bor större delen av sommaren på sin koloni flyttade omedelbart hem i förtid efter att stalkern skrikit på hen och personerna som satt och drack kaffe i kaffestugan.

Troll lär spricka när man drar fram dem i ljuset - vi får väl se om detta även gäller för nättroll...

Avslutningsvis vill jag gratulera er. Föreningens vice ordförande, Anette Ingvarsson, är nu er tillförordnade ordförande, och här har ni definitivt röstat rätt. Anette är otroligt envis, jobbar hårt och är tuff som få. Det måste man vara om man är en medelålders kvinna med koloni på Valla omgiven av sura gubbar (i alla åldersintervall - gäller även vissa gummor) som inte kan smälta att en duglig dam seglar förbi dem i röstningen på årsmötet.

Ha en underbar sommar och ha det gott på era lotter! 

Det tänker nämligen jag ha!

Patrik Flisbäck

Er ordförande i 1142 dagar...