topp

Styrelse

Alla vi som har tagit på oss ett förtroendeuppdrag gör detta på vår fritid. Därför är det bra om ni kontaktar oss per sms / e-post i första hand så svarar vi skyndsamt. Vi talar gärna med er, men det är inte ok att kontakta folk på sina arbeten och på deras fritid. Tack för visad förståelse, Styrelsen!

Ordförande

Patrik Flisbäck, 073 - 124 83 08
Skicka gärna sms / mail så återkopplar jag

  • (max 50 MB)

Kassör

Örjan Roos, 073 - 124 83 06
Skicka gärna sms/mail så återkopplar jag.

  • (max 50 MB)

Emmalund

Karolin Edoff
Åsa Andersson
Birgitta Petri

Ullevi

Riad Salem
Samir Barsomo
Monica Svärd

Valla

Anette Ingvarsson
Susanne Runell
Åke Petersson

Ådala

Kinna Ekman
Elisabeth Eriksson
 

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Det mandat, det vill säga det som styrelsen har rätt att göra och besluta om, ska regleras i föreningens stadgar. Vanligtvis har styrelsen möjlighet att besluta om huruvida föreningen ska starta en ny verksamhet men däremot inte om föreningen ska höja medlemsavgiften. Revisorerna granskar styrelsen så ledamöterna inte fattar beslut som faller utanför ramarna.

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen. Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har gentemot medlemmar, anställda och ledare.