topp

Förbundet

Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. Föreningen ingår i region Östergötland. Koloniträdgårdsförbundet har till uppgift att: 

  • Stödja medlemsföreningarna och hävda medlemmarnas intressen.
  • Verka för att alla som vill bli kolonister ska få möjlighet till det. 
  • Värna koloniträdgårdsrörelsens allmännyttiga inriktning. 
  • Främja mänsklig gemenskap och gemensamt ansvarstagande oavsett kulturell bakgrund. 
  • Föra trädgårdsintresset vidare till nya generationer. 
  • Medverka till att medlemmarna lär sig mer om odling och miljöfrågor. 
  • Aktivt samarbeta med koloniträdgårdsrörelsen i andra länder.