topp

Östgötaregionen

LINKÖPING
Linköpings Koloniträdgårdar

MJÖLBY
Egeby Koloniförening

Kontaktperson ordf. Bengt Bergh
070-570 2347

MOTALA
Dynuddens koloniförening

Kontaktperson ordf. Leif Hjort 0763-133 093

NORRKÖPING
Fyrby Koloniförening

Kättsätter Koloniträdgårds-förening

Pryssgårdens Koloniträdgårds-förening

Skarptorps Koloniträdgårds-förening

Kontaktperson ordf. Jerker Thorstensson 070- 939 79 25

Thorshags Koloniförening