topp

2021 > 05

Det har kommit in klagomål till kommunen kring farthindren på Plommonvägen på Emmalund så i veckan har områdesrepresentant för Emmalund och ordförande varit på plats på områdena med Björn Brage och Peter Lindell, representanter från kommunen. 

Kommunen ser och har förståelse kring fartproblematiken. De arbetar aktivt med frågan för att finna en optimal säker lösning för alla. Inom ett par veckor kommer kommunen återkomma i frågan.

Åtgärder som måste göras omgående är för Emmalund. Suggor/blomlåda vid nerfarten till  plommonvägen har tagits bort. Detta p.ga för hög skaderisk om cyklist kör in i dessa. I väntan på permanent lösning från kommunen får Emmalund ha två mindre farthinder sk Flexibump vid nerfarten. Även på Ådala, Åvägen, blir fartguppen tf kvar som idag – tills justering görs.

Ådala & Emmalund

Läs hela inlägget »

Föreningen har nu genomfört årsmötet (Per capsulam torsdag 20/5) och vi kan glädjande nog konstatera att över 300 medlemmar tog chansen att läsa och fundera över motionerna och vilka dom ville rösta kvar och in i styrelsen. Protokoll och mer information kommer att publiceras där ni kan ta del av alla beslut som ni har tagit.

Jag som ordförande fick förnyat förtroende för en period av 2 år och jag vill tacka er för förtroendet och samtidigt tacka alla som deltog under mötet och räknade röster det blev ett drygt arbete och allt kontrollräknas nu.

Patrik Flisbäck

Läs hela inlägget »

Sköna maj är kommen, efter en ovanligt kall start.

  • Måndag 17 maj är lockdownen hävd och vi kan öppna upp expeditionerna igen. Vi kan även börja skriva kontrakt igen.
  • Våra sopkärl för hushållssopor är på plats på våra områden. Tänk på att det bara är hushållssopor som ska slängas i kärlen. Priset för soporna har höjts med 266% för oss, så vi hoppas och tror att vi hjälps åt både för miljön men även för vår budget. Övrigt skräp och källsortering ansvarar enskild kolonist att ta till återvinningsstation. Containrar kommer inte att ställas ut på områdena igen.
  • Vi uppmuntrar alla till egen kompostering av trädgårdsavfall på enskild lott. Beställ gärna en egen varmkompost via föreningen.
  • Stakethöjder - Styrelsen har beslutat att ett staket får ha en maxhöjd på 100 cm räknat från marken.
  • Häckar - I framkant får häcken vara maximalt 120 cm och upp till 180 cm på de övriga sidorna. Det är dock viktigt att inte grannens tomt skuggas. 
  • I trafikerade hörn - gäller maximalt 80 cm höjd på häckar och 2,5 meter åt vardera håll, samma som gäller garageutfarter i kommunen. Självklart får man inte i ett trafikerat hörn skymma sikten med annan installation.
  • Styrelsen hoppas att vi alla ska få en fin säsong och återkommer fortlöpande med information som ni som medlemmar kan ha nytta av. Ni har väl vårt nyhetsbrev direkt i er mailkorg i telefon/surfplattan/datorn?
Läs hela inlägget »
Etiketter: ny säsong

DUSCHARNA öppnar torsdag 13/5!
Pga. lockdownen är det fjolårets gula kort som gäller t.om 16/5

EXPEDITIONEN öppnar igen efter lockdownen måndag 17/5

HUSHÅLLSSOPOR
Våra sopkärl för hushållssopor är på plats och står innanför grind 1. Att det inte står några kärl vid grind 2 beror på Tekniska Verkens arbetsmiljökrav.
Tänk på att det bara är hushållssopor som ska slängas i kärlen. Övrigt skräp och källsortering ansvarar enskild kolonist att ta till återvinningsstation.

KOMPOSTERING
Ur miljösynpunkt håller föreningen på att avveckla kompostlimporna på Ullevi. Vi uppmuntrar alla till egen kompostering av trädgårdsavfall på enskild lott. Området har planering på att starta en mindre kompostlimpa på området.
Är du intresserad av kompostering och vill med i arbetet hör av dig till områdes mailen emmalund@kolonisten.se för mer information.

NY EXPEDITION
Området kommer under säsongen påbörja planering kring den nya expeditionen. Har vi någon/några på vårt område som har kunskap att kan rita i CAD och kan hjälpa till att ta fram ritningar till kommande bygglov?
Hör gärna av er på mailen emmalund@kolonisten.se till området så berättar vi mera. Är du intresserad att hjälpa till i planeringen av nya expeditionen är du välkommen att höra av dig till områdes mailen emmalund@kolonisten.se så berättar vi mer.

Läs hela inlägget »

Tyvärr har ett Inbrott nyligen skett på Emmalund! Den drabbade har satt upp information och bild på anslagstavlan då ett par tavlor blev stulna ifall någon skulle se dem. Vi uppmuntrar alla att fortsätta hjälpas åt att ha koll på våra stugor och vara observant på personer ni inte känner igen. Påkalla gärna granne och eller polis vid pågående händelse...
- - - - - - -
Nu börjar portarna på hemliga huset ta form. Stort tack Royne & Kjell för allt slit! Tack även till Ann-Mari servat herrarna m lite fika!

Läs hela inlägget »
Etiketter: emmalund, stölder

Denna pandemi och nu en nedstängning gör att vi ställer om igen.

Nu får ni ett frankerat kuvert (hem i brevlådan - dom är på väg ut nu) som ni använder för att skicka in er rösthandling. För att posten ska hinna fram behöver ni stoppa det på närmaste postlåda senast söndag 16 maj.

Vi har fått hjälp under vägens gång från förbundet med utformandet av dagordningen, och goda råd i hur vi ska kunna genomföra mötet.

Uppdaterat schema
1. Ta del av samtliga årsmöteshandlingar och gör dina egna val.
2. Stoppa rösthandlingen i det nya kuvertet, inget frimärke behövs.
3. Posta det senast söndag 16 maj för att säkerställa leveransen.
4. Torsdag 20 maj, klockan 15.00 kommer rösträknandet påbörjas.
5. Vid intresse kan man följa arbetet via vår webbsida.
6. Resultatet presenteras på webbplats www.kolonisten.se

Tack för ditt engagemang för föreningen.

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte, pandemi

Vi behöver påminna er alla om vikten av att hålla avstånd, även utomhus, för att vi ska hjälpas åt att bromsa smittspridningen.

Vår personal som arbetar utomhus kommer att fortsätta arbeta med sina göromål, men självklart tänker vi på att hålla avståndet till och mellan dom. Vår personal på kontoret kommer inte att ta emot några besökande dessa två veckor.

Expeditionerna hålls helt stängda under dessa två veckor. Inga besökande vare sig inom eller utomhus.

De utökade restriktionerna gäller i ett första skede under 2 veckor och vi hoppas på er förståelse för de åtgärder vi nu tar till. Allt på uppmaning från region Östergötland och för att vården ska fungera för de som tyvärr drabbas.

Kontakta oss gärna, men vi tar det per mail, sms & telefon. 

Styrelsen
Linköpings Koloniträdgårdar

Läs hela inlägget »
Etiketter: covid, restriktioner

Arkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln