topp

2019 > 03

Vi publicerar detta då det fördes en diskussion (på årsmötet) om bidrag eller ej från förbundet. De anslag som Linköpings Koloniträdgårdar fått från förbundet för 2019. 

  • LKT Föreläsning ekologisk odling 4000 kronor
  • LKT Kurser om odling 2500 kronor
  • Utbildning nya stadgar 500 kronor
  • Utbildning områdesansvariga 500 kronor.
Läs hela inlägget »

Nu har vi genomfört ett årsmöte som lockade 243 röstande medlemmar, stort tack för ert engagemang. Styrelsens förslag på nya stadgar klubbades igenom med några mindre justeringar. Inom kort samlas styrelsen för att konstituera sig och påbörja arbetet med att verkställa och förbereda det som årsmötet har beslutat. Här på webben kommer ni att kunna följa vårt arbete varefter vi är klara, våra infoblad på områdena kommer kontinuerligt att uppdateras.

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmötet, nya stadgar

Arrendefakturorna och parkeringsinformationen för säsongen är nu i antågande!
Det har dröjt av ett flertal anledningar, bland annat har vårt medlemsregister reviderats helt och hållet då vi hade många felaktiga uppgifter och på flera olika system - detta är inom några dygn åtgärdat i sin helhet. Upphandlingen med nytt parkeringsbolag är klart och i samband med fakturorna kommer vi att släppa information om vad som gäller för parkeringen 2019.

Fram till om med 31 maj behövs inget parkeringskort alls, dock är parkering bara tillåten på markerade platser. Viss övervakning kommer att ske under maj månad så tänk på att bara parkera på tillåten plats för att undvika avgifter. Lördag 1 juni är det skarpt läge med att de nya parkeringstillstånden krävs på alla områden.

Vi räknar med att alla brev är utskickade under nästa vecka 25-30 mars. Sista betalningsdag är framflyttad pga detta.

Läs hela inlägget »

Det är nu snart dags för årsmöte, och det är mycket som ska avhandlas. De sedvanliga ärendena som verksamhetsberättelse, ekonomi etc. 

De digitala filerna finns via denna länk/text  och innehåller årsmötehandlingar & de 40 motioner som ska behandlas på årsmötet. 

I ett separat utskick kommer ni att få faktura för arrende och parkeringsinfo.

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte, motioner

Nyheter

Arkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln