topp

2017 > 08

Koloniträdgårdsförbundets kongress gick av stapeln den 12-13 augusti i Uppsala och Ann Bonair och Åke Petersson företrädde både Östgötaregionen och Linköpings Koloniträdgårdar.

Som väntat antog kongressen de nya stadgarna och därmed kommer förbundets högsta beslutande organ hädanefter vara Förbundsrådet. Med andra ord är kongressen avskaffad.

Östgötaregionen har två representanter i Förbundsrådet, för närvarande Ann Bonair, Linköpings koloniträdgårdar och Jerker Thorstensson, Skarptorps koloniförening i Norrköping.

Förbundsrådsledamöter väljs på respektive regions årsmöte efter nomineringar från regionens anslutna föreningar. Förbundsrådet sammanträder en gång per år och ska äga rum före april månads utgång.

I och med att Förbundsrådet sammanträder årligen blir beslutsvägarna kortare. Nedläggningen av kongressen innebär också en stor besparing.
Ann Bonair

Läs hela inlägget »
Hösten är i antågande och vi vill nu samla in er som vill få nyhetspuffar direkt i mailen under lågsäsongen. Webbsidan är bra besökt men det finns en liten risk att ni har annat för er när vardagen och hösten angör vårt land. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du påminnelser av oss i din mailkorg.
Läs hela inlägget »
Etiketter: nyhetsbrev, hösten, nyheter

Anders Trygg har efter förslag från valberedningen utsetts till ny områdesansvarig på Valla koloniområde. Eftersom det enligt våra stadgar är årsmötet som utser styrelseledamöter har styrelsen beslutat att Anders Trygg adjungeras till styrelsen fram till årsmötet.

Läs hela inlägget »

Det finns fortfarande platser kvar till trädbeskärningskursen den 19 augusti på Fyrby koloniområde i Norrköping. Se tidigare annonsering om anmälan i kalendern.

Läs hela inlägget »

Nu har vi fått och publicerat styrelseprotokollet från juli månad.
Trevlig läsning.

Läs hela inlägget »

Områdesansvariga på Valla har fått in anmälningar om råttor och möss i kolonistugor och på lotter.

Efter kontakt med Anticimex har vi följande råd att ge. Varje stugägare ska kontakta sitt egna försäkringsbolag för att få hjälp med bekämpning. Samtidigt vill vi uppmana alla att inte kasta ut bröd till fåglar eller att lägga matrester i öppna komposter.

Denna information gäller såklart samtliga kolonister på våra områden.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln