topp

2017 > 07

Under nåra torsdagar framöver (v31-) kommer vi att harva och grusa vägarna.  Om det inte kommer något regn kommer vi att behöva låna vatten från någras vattenposter.

Vänligen Elisabeth

Läs hela inlägget »

Våra områdesansvariga på Valla koloniområde är överbelastade. 

För att underlätta för dem har styrelsen beslutat att bilda en arbetsgrupp som ska vara behjälplig med att granska skötseln av kolonilotterna, stugorna, dokumentera överträdelser av arrendekontrakt och föreningens ordnings- och byggregler.

Detta kommer att ske med hjälp av den Anmärkningsblankett som föreningen använder för detta syfte. Arbetsgruppen lämnar den ifyllda blanketten till områdesansvariga som  brevledes informerar ägaren av kolonilotten om överträdelserna och vid vilket datum som överträdelserna ska vara åtgärdade.

Arbetsgruppen består av tre personer, Britt-Marie Vennerberg, Ulla Steneholm och Jan Steneholm och de ingår inte i styrelsen. Om du får en anmärkning och har frågor och synpunkter vänder dig du alltid till områdesansvariga, inte till arbetsgruppens medlemmar.

På uppdrag av styrelsen, Ann Bonair

Läs hela inlägget »

Tyvärr så är våra farthinder till Ådala försenade, de väntas komma i början av september. Vi får se till att vi håller farten nere i våra områden utan farthindrena.

Läs hela inlägget »

Detta med potatiskräfta är inget vi önskar oss i våra områden. Läs gärna mer information som vi lagt upp om detta (om man drabbas) långdragna problem.  Länsstyrelsen har gett oss information om detta med potatiskräfta och vad man kan göra för att undvika detta.

Läs hela inlägget »

Nu finns senaste godkända protokoll på webben, trevlig läsning.

Läs hela inlägget »
Etiketter: protokoll, läsning

Nyheter

Arkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln