topp

Koloniträdgårdar är varierande och vackra grönområden nära staden.
De betyder mycket för den ekologiska balansen. Upplev skönhet, avkoppling, gemenskap nära naturen. Trädgården förenar stad och land och är en källa till kunskap om naturen. Trädgården kan väcka nya generationers intresse för odling, natur och miljö. I Linköping har vi fyra områden Emmalund, Ullevi, Valla och Ådala som tillsammans består av över 1100 lotter.

Varmt välkommen till oss.

2021 > 03

Fakturor för 2021 är nu på gång och vi vill ge er mer info om dess innehåll.
Observera att ni endast kan betala till bankgirot och att OCR måste användas.

 • Medlemsavgiften för 2021 är beslutad (vid årsmötet 2020) till 500kr/år/medlem. medlemsavgiften omfattar medlemsavgift till tex förbundet samt för att kunna hålla årsmöte/medlemsmöten under året. 
 • Arrendet i år är uppdelat på fakturorna för att ge er bättre information och på sikt mindre administration. Av arrendet går 5,87 till gemensamma kostnader som skötsel av alla områden, städning, personalkostnader och allt som är oberoende på vilket område man har sin lott. 
 • Sedan är det en 3:e post på fakturan som visar de pengar som går direkt till respektive område. Dessa pengar är kostnadsberäknade per område för att betala kostnader som är för "sitt" område. Det rör sig om hur mycket vatten man gör av med, elförbrukning, åtgärder som ska göras på området. 
 • Den totala arrendeavgiften är enligt följande: Emmalund 10kr/kvm/år, Ullevi 11 kr/kvm/år, Valla 8,50kr/kvm/år och Ådala 10 kr/kvm/år.

Om du nu får din faktura precis efter att du betalt dina övriga fakturor nu i mars, så var inte orolig, du kan lugnt betala in den i april månad och riskerar ingen påminnelse eller avgifter. 
 

Efter dialog med Bygglovskontoret har vi kommit överens om att följande ordning gäller på våra områden. 


Valla
Om du avser att uppföra staket, spaljé eller pergola kontakta områdesgruppen.

För all annan typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller i dagsläget denna arbetsordning. 
 1. Kontakta LK byggnadskontoret
 2. Efter svar från LK kontaktas föreningen (områdesgruppen).
 3. Invänta föreningens svar i frågan.
 4. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.


--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Emmalund, Ullevi & Ådala
För all typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller denna arbetsordning. 

 1. Kontakta områdesgruppen.
 2. Föreningen meddelar om arbetet/förändringen kräver lov från LK.


OM lov från LK krävs

 1. Kontakta LK byggnadskontoret​​​​​​​
 2. Efter svar från LK kontaktas föreningen (områdesgruppen).
 3. Invänta föreningens svar i frågan.
 4. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.


Om lov från LK inte krävs 

 1. Invänta föreningens svar i frågan.
 2. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Styrelsen fortsätter nu dialogen med LK om att ändra områdesbestäm-melserna så att dessa blir likalydande för alla områden. Detta arbete fortlöper och så snart något ändras kommer detta att informeras om.    
​​​​​​​

Nyhetsbrev - ja tack :)