topp

Kolonist - Javisst

loading...

Koloniträdgårdar är varierande och vackra grönområden nära staden.
De betyder mycket för den ekologiska balansen. Upplev skönhet, avkoppling, gemenskap nära naturen. Trädgården förenar stad och land och är en källa till kunskap om naturen. Trädgården kan väcka nya generationers intresse för odling, natur och miljö. I Linköping har vi fyra områden Emmalund, Ullevi, Valla och Ådala som tillsammans består av över 1100 lotter.

Varmt välkommen till vår sajt.

2021

Det cirkulerar rykten angående föreningens Heatweed. Vi tänkte därför passa på att ge lite information kring hur den fungerar och hur vi i föreningen kommer att utnyttja den.

Den fungerar på följande sätt:
Varmt vatten med en temperatur av 98–99,6 °C sprutas på ogräset och bränner upp växtens celler. I snitt tre till fyra behandlingar per år brukar räcka. Tack vare det mycket låga trycket är denna metod lämplig för alla ytor och grus, vilket vi har mycket av på våra områden.

Den är miljövänlig och den mest effektiva kemikaliefria ogräsbekämpningslösningen. Bevisad systemisk effekt på rötterna. Dessutom är den kostnadseffektiv då det går snabbt att få bort ogräset.

Så dels kan personalen (och aktiva kolonister som vill hjälpa till på sitt område) snabbt och miljövänligt se till att ogräset försvinner på våra allmänna ytor. Dels kan medlem hyra Heatweeden för att bli av med ogräset utanför sin kolonilott eller för att tvätta av sin stuga inför ommålning.

Visst har det kostat föreningen en slant men det kommer att löna sig plus att det också är ett led närmare miljödiplomeringen på våra områden.

Etiketter: ogräs, invasiva arter

Har du någon i din närhet som är skolungdom/student och över 16 år som är intresserad av att sommarjobba i föreningen under sommaren?

Vi söker två positiva och ansvarsfulla personer som kan arbeta 60% vardera i sex veckor från midsommar och framåt. 

Arbetsuppgifterna är främst underhållsarbete på föreningens fyra områden. Underhållsarbete innebär tex gräsklippning, ogräsrensning, leveranser av grus/kompostjord till kolonister, klippa buskar och träd samt ev. vara behjälplig i lättare arbeten åt föreningens medlemmar.

Skicka en personlig presentation och berätta mer om dig som söker till föreningens personalansvarige Patrik Flisbäck via epost ordforande@kolonisten.se

Öv - Dennis, Öh - Susanne Nv -Elisabeth Öv - Dennis, Öh - Susanne Nv -Elisabeth

Nu kan vi presentera personalen för säsongen: Dennis (maskinförare) & Elisabeth (parkarbetare) och på vårt kontor finns Susanne (administratör) året om. Varmt välkomna till er alla.

I torsdags samlades personalgruppen och nu är vi alla laddade för säsongens arbete. Efter påskhelgen kommer vi att träffa de ungdomar som har anmält sig intresserade av sommarjobb.

2021 kommer föreningen tillsammans med säsongspersonalen och frivilliga krafter på våra fina områden att fokusera på att ta hand om de allmänna ytorna - klippa gräs, röja ogräs och städa upp runt gemensamma utrymmen så som komposter, servicehusen med mera.

Vi kommer att se till att informera innan vi t.ex. harvar vägarna så att vi kolonister kan passa på att snygga till utmed våra kanter och plocka efter harvningen. Det är ju så att om fler hjälper till så får vi snabbare resultat i hur våra områden ser ut.

Glad påsk och en önskan om en fin helg och en kommande fantastisk säsong.

Fakturor för 2021 är nu på gång och vi vill ge er mer info om dess innehåll.
Observera att ni endast kan betala till bankgirot och att OCR måste användas.

 • Medlemsavgiften för 2021 är beslutad (vid årsmötet 2020) till 500kr/år/medlem. medlemsavgiften omfattar medlemsavgift till tex förbundet samt för att kunna hålla årsmöte/medlemsmöten under året. 
 • Arrendet i år är uppdelat på fakturorna för att ge er bättre information och på sikt mindre administration. Av arrendet går 5,87 till gemensamma kostnader som skötsel av alla områden, städning, personalkostnader och allt som är oberoende på vilket område man har sin lott. 
 • Sedan är det en 3:e post på fakturan som visar de pengar som går direkt till respektive område. Dessa pengar är kostnadsberäknade per område för att betala kostnader som är för "sitt" område. Det rör sig om hur mycket vatten man gör av med, elförbrukning, åtgärder som ska göras på området. 
 • Den totala arrendeavgiften är enligt följande: Emmalund 10kr/kvm/år, Ullevi 11 kr/kvm/år, Valla 8,50kr/kvm/år och Ådala 10 kr/kvm/år.

Om du nu får din faktura precis efter att du betalt dina övriga fakturor nu i mars, så var inte orolig, du kan lugnt betala in den i april månad och riskerar ingen påminnelse eller avgifter. 
 

Efter dialog med Bygglovskontoret har vi kommit överens om att följande ordning gäller på våra områden. 


Valla
Om du avser att uppföra staket, spaljé eller pergola kontakta områdesgruppen.

För all annan typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller i dagsläget denna arbetsordning. 
 1. Kontakta LK byggnadskontoret
 2. Efter svar från LK kontaktas föreningen (områdesgruppen).
 3. Invänta föreningens svar i frågan.
 4. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.


--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Emmalund, Ullevi & Ådala
För all typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller denna arbetsordning. 

 1. Kontakta områdesgruppen.
 2. Föreningen meddelar om arbetet/förändringen kräver lov från LK.


OM lov från LK krävs

 1. Kontakta LK byggnadskontoret​​​​​​​
 2. Efter svar från LK kontaktas föreningen (områdesgruppen).
 3. Invänta föreningens svar i frågan.
 4. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.


Om lov från LK inte krävs 

 1. Invänta föreningens svar i frågan.
 2. Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Styrelsen fortsätter nu dialogen med LK om att ändra områdesbestäm-melserna så att dessa blir likalydande för alla områden. Detta arbete fortlöper och så snart något ändras kommer detta att informeras om.    
​​​​​​​

Vi kommer att skicka ut årets arrendefakturor under mars månad. Man har alltid 30 dagars betalningstid på fakturan. 

Du som har anmält att du önskar fakturan digitalt får den självklart i din mail. Dock kan den hamna i skräpmappen, så titta där ibland. Ni andra får ett kuvert hem i brevlådan.

Observera att vi endast kan ta emot betalning till kontot som finns angivet på fakturan, plusgirot är stängt. 

Etiketter: arrende, arrendefakturor

Styrelsen har beslutat att flytta fram årsmötet till någon gång i slutet av april eller början av maj månad. Självklart beror detta beslut helt och hållet på den pandemi som fortfarande pågår världen över. Vi är fullt medvetna om att stadgarna anger att mötet skall hållas före mars månads utgång. 

Rekommendationen från förbundet säger: skjut upp/genomför digitalt/utomhus.
Varianterna med att genomföra vårt årsmöte digitalt eller utomhus känner vi inte är rätt för vår förening. Vi har över 40 motioner att behandla på mötet, förutom de sedvanliga förhandlingarna.

Nu i februari arbetar vi med att göra allt klart inför årsmötet och förbereda inför säsongen som snart är här. 

Styrelsen

Etiketter: årsmöte, flytta fram

Vintertoaletten är fn avstängd pga vattenskada. 

Etiketter: ådala, vintertoalett

Låset på bilgrinden är återigen trasigt. Vi ska försöka att hitta en hållbar lösning. Tills dess får ni gå ut genom gånggrinden och öppna bilgrinden utifrån.

Önskar er alla en God Fortsättning på det nya året!
Områdesgruppen Ådala

Etiketter: bilgrindar, ådala

Viktiga datum

Vi vet att så här års börjar det pirra i oss kolonister och här är hålltider för säsongens olika funktioner, dessa kan komma att uppdateras beroende på väder.

Vi hoppas kunna starta upp följande funktioner under vecka 16 men senast vecka 17.

 • Vatten och toaletter
 • Vägbommar
 • Hushållssopor och kompost

Nu ser vi alla fram emot en ny säsong.

Nyhetsbrev

Prenumerera