topp

Kolonist - Javisst

loading...

Koloniträdgårdar är varierande och vackra grönområden nära staden.
De betyder mycket för den ekologiska balansen. Upplev skönhet, avkoppling, gemenskap nära naturen. Trädgården förenar stad och land och är en källa till kunskap om naturen. Trädgården kan väcka nya generationers intresse för odling, natur och miljö. I Linköping har vi fyra områden Emmalund, Ullevi, Valla och Ådala som tillsammans består av 1131 lotter.

Varmt välkommen till vår sajt.

Föreningens nyheter

2020

För närvarande kan vi inte ta upp fler beställningar av vår egen kompostjord.
Detta beror på att företaget som hjälper oss med vändning o rensing etc står still med sina maskiner pga att dom inväntar reservdelar som dröjer pga omvärldsläget. Så snart vi kan leverera igen kommer detta informeras här på sajten.
Du som har beställt innan 20/5, kommer att få din leverans som utlovat. 
Etiketter: kompost, kompostjord

Vi har i det längsta hoppats kunna hålla områdesmöten kommande söndag (24maj). Men vi måste tyvärr flytta fram de planerade mötena en tid. Vi återkommer så snart myndigheterna tillåter planerade samlingar... I helgen ska vi sätta oss för att gå igenom en del av den info vi hade tänkt få ut på mötena. Så snarast kommer vi att dra igång den digitala informationen som över 400 av er har beställt - men vi glömmer inte bort anslagstavlor, hemsidan och ibland vår facebook ;)

Vi ställer inte in - vi ställer om och flyttar  fram en tid.

Vi har tyvärr fått information om ett flertal stölder på Valla den senaste tiden. Vi kan som förening bara uppmana er alla att vara uppmärksamma och att notera ev bilnummer och ringa på polis när och om ni ser något på era områden. 

Etiketter: stölder

Nu har vi dragit igång sommarvattnet på alla områden. Det som nu kan behöva göras är att ni öppnar vattnet vid kopplingsställena/kallad granen. Så om ni inte har vatten vid er lott så sök upp närmaste koppling, prata gärna med grannen som säkert vet var den är.
Senast torsdag 30/4 ska toaletterna vara städade, men funktionen finns redan nu ;)

Etiketter: sommarvatten, granen

Vi har äntligen funnit en person som ska arbeta med administrationen i föreningen. Den första tiden hos oss kommer Thorbjörn arbeta ute på fältet och vara på alla områden både praktiskt och vid expeditionernas öppettider för att lära känna er som medlemmar och föreningen i stort. Varmt välkommen säger vi till Thorbjörn. 

PS Elisabeth & Salam är även dom åter för säsongen ;)

Etiketter: ny personal, torbjörn

På det extra årsmötet i september 2019 beslutades om en extra avgift för 2020. Avgiften ska betalas av alla medlemmar och den bestämdes för att få verksamhetens kostnader att gå ihop 2020, en arrendehöjning tar över ett år att få igenom.

OCR på fakturan står det angivet att det OCR-nummer som finns ska anges i meddelanderutan vid inbetalning. Detta är korrekt - då kopplingen till bankens system inte ville fungera denna gång, så i meddelandefältet blir bra. Ni behöver inte ange område/lott.

Etiketter: arrende, extra avgift

Styrelsen har lovat att starta om ett forum till säsongen 2020. Detta ska vi göra och så snart det är färdigt så kommer man, som medlem, kunna registrera sig som användare efter att man har godkänt de regler som forumet har. Vår förhoppning är att ni ska ha både nytta och glädje av det. 
Vi räknar med att ha det klart till månadsskiftet april/maj som utlovat. 

Etiketter: forum, säsongen 2020

Vi har fått frågor om de blå kryss som finns på marken på alla områden. Dessa är gjorda som GPS-markeringar när ett företag har fotograferat alla områdena med drönare. Det är alltså inget som ska grävas eller så på områdena. Denna fotografering är gjord för att vi ska kunna ta fram nya kartor över områdena, som kan användas både webben och på områdena. Arbetet utfördes innan det började bli grönt och fint på våra områden.

Etiketter: drönare, fotografering, gps

Som det beslutade om på årsmötet så kan vi nu i föreningen jämställa digital kommunikation med den fysiska i pappersformat. Du som nu önskar få fakturan och information digitalt kan fylla i detta enkla formulär, gör det gärna direkt :)

Nu har alla Biokuber levererats till respektive område, se vår kalender för utlämningsdag och tid.
När alla är uthämtade ska vi kontrollräkna hur många vi har kvar till försäljning, håll koll på sidan om du missade chansen och nu vill köpa en. Priset är nu 1500kr/st.

Etiketter: biokuber

Nu har vi fått leverans av Biokuberna till ett lager. Vi har nu skickat ut er faktura per e-post och så snart vi har fått hem dom på varje område kommer vi att kontakta er för avhämtning. Kolla din e-postlåda efter fakturan.

Etiketter: biokuber, kompostera

Vi är något försenade men fakturorna för arrende är i antågande, ni har 30 dagar att betala dom så ingen behöver vara oroliga att ni tappat den. Ni som har meddelat in er epost får den i påskhelgen och ni andra får ett brev i postlådan i veckan efter påsk.
OM ni efter detta (20/4)  saknar er faktura - då kan ni kontakta oss och då gör ni det via detta formulär. 

Etiketter: fakturor

Ni är många som skriver nu med frågor om bilbommar, toaletter, sopor och till och med Corona!
Vi har planeringsmöte om personal på söndag och sammanträde tisdag - sedan vet vi själva planeringen och kommer att uppdatera er alla här på webben.

Etiketter: nyheter

Vi kommer att skicka ut årets faktura för arrende och medlemsavgiften under mars månad. Vi har fått en del förfrågningar om denna och det är alltså ingen som har missat att betala eller att den inte har kommit fram. Vi kommer att informera här på sidan när dom beräknas komma i lådan.

Börjar det klia i fingrarna nu, vi har milt väder och det börjar redan knoppas... Vi har haft årsmöte och inom kort träffas den nya styrelsen och konstituerar sig. Vi passar på och tacka er alla som deltog i årets möte och engagerade i er besluten. Mer info kommer den närmaste tiden. 

Etiketter: ny säsong, styrelsen

Styrelsen tackar er medlemmar som har gjort oss uppmärksamma på att det blivit fel i vår excelfil som behandlar utfall/budget för respektive område. OBS balans och resultaträkning, som är behandlad och godkänd av våra revisorer, berörs inte av detta. Uppdaterad fil finns nu och kommer även att finnas i pappersformat på tisdag vid årsmötet. 

Vid det senaste styrelsemötet röstade styrelsens 10 närvarande ledamöter om bifall/avslag till motionerna 1-3 som innebär en uppdelning av föreningen. Resultatet av röstningen: 5 bifall, 1 avslag och 4 avstod från att rösta. Detta innebär att styrelsen nu har röstat för ett bifall på motionerna 1-3. På tisdag 3/3 är det dags för årets viktigaste möte, ni kommer väl?

Etiketter: årsmöte, motioner

Nu har vi fått klart med allt och vi kommer att hålla årsmötet tisdag den 3 mars.
Kallelse är på gång ut och ska vara er tillhanda på tisdag 11 februari, senast. Här finns kallelsen i PDF format och kompletta handlingar finns här på webben och att hämta i pappersformat på Fontänen i huvudentren från och med måndag 10/2

Etiketter: årsmöte, 2020

Styrelsen hade som ambition att hålla årsmötet så tidigt (20/2) som möjligt, men har nu konstaterat att föreningen måste senarelägga mötet med några veckor. 

Anledningen är bland annat att det har kommit in ett större antal motioner än förväntat. Kallelse och dagordning kommer i vanlig ordning att skickas ut senast tre veckor innan årsmötet ska äga rum. Information om ny tidpunkt för mötet kommer att publiceras här på hemsidan när vi har fastställt det. 

Etiketter: årsmöte

Vi fick en relevant fråga med anledning av föreningens tvist med en kolonist och medias hantering av ärendet.  

Det hjälper sällan att skjuta budbäraren, budskapet lever., Vilken nytta har föreningen av denna process och hur ska den omsättas till en erfarenhetsbaserad praxis till förmån för medlemmarna??????

Det handlar inte om att skjuta budbäraren. När det finns två parter i en tvist så finns det förmodligen också två versioner av budskapet. Vi konstaterar att den ena parten (Larssons) har fått klara fördelar redan från början när det gäller att beskriva vad det är som har hänt, de har fått tolkningsföreträde i tvisten helt enkelt. När ett stort mediehus som Östgöta Correspondenten väljer sida i en tvist och ställer sina resurser till förfogande får denna sidas version (Larssons) en spridning och ett genomslag som den andra sidan (koloniföreningen) inte har en chans att uppnå. Då är man inte opartisk som budbärare.

Processen har bidragit till att uppdaga ett antal brister som föreningen behöver åtgärda, men också klargöranden som vi behöver kommunicera, nedan är ett axplock:

  • Vi måste ta fram en skriftlig rutinbeskrivning för hur kontraktskrivning och uppsägning av arrenden ska gå till. Olika personer som tidigare haft förtroendeuppdrag i föreningen har nu i efterhand hänvisat till att föreningen redan har rutiner för detta, men om det stämmer så har de inte satts på pränt så att de är tillgängliga för nyvalda förtroendepersoner. Att förlita sig på ”praxis” har inte hjälpt föreningen i det här fallet, och verkar inte vara en bra lösning för framtida behov. I brist på fastställda rutiner ligger det närmast att söka svar i föreningens stadgar där det som kommer närmast är § 3.3 Uppsägning som lyder: ”a) Medlem som vill säga upp sin lott skall underteckna sitt kontrakt för uppsägning och lämna det till styrelsen. Härvid upphör också medlemskapet.”  I processen med att ta fram och fastställa rutinen är det viktigt att vi samarbetar med Linköpings kommun och arrendenämnden för att säkerställa att vi får en rutin som svarar upp mot de krav och riktlinjer som vi måste tillämpa.
  • Medlemmarna i koloniträdgårdsföreningen i Linköping har ett starkt besittningsskydd i sina arrenden gentemot föreningen. Vad detta innebär i praktiken behöver vi upplysa medlemmarna om på ett pedagogiskt sätt. 
  • Föreningen har påbörjat en översyn av formuleringen i och tolkningen av arrendekontrakten, efter att man upptäckt att det finns sex olika varianter på arrendekontrakt som har använts på våra områden.  Föreningen har upphandlat tjänsten från LRF konsult för att få en juridisk bedömning om avtalen är likvärdiga vad gäller de delar som regleras, och hur ett gemensamt arrendekontrakt för samtliga områden ska formuleras.
  • Det finns stora brister vad gäller vissa administrativa frågor. Många handlingar som borde ha funnits saknas i arkiven. Handlingar har lagrats i vattenskadade förråd, förtroendevalda har inte lämnat in handlingar när de har slutat och i vissa fall har pärmar med handlingar stulits eller försvunnit från områdeskanslierna.  Det är väldigt viktigt att se till att det finns tydliga rutiner och instruktioner för hur föreningen ska förvara och arkivera viktiga dokument som till exempel arrendekontrakt på betryggande sätt.  
  • Förbättra skydd och stöd för förtroendevalda. Värdeutvecklingen vid försäljningen av kolonilotter gör att det finns ett klart ekonomiskt incitament som kan leda till olika former av hot och trakasserier för att påverka bedömningar som ingår i de förtroendevaldas uppdrag att utföra.

Inte heller denna gång fick vi en opartisk behandling i Östgöta Correspondentens rapportering. Man valde att utgå ifrån Roger Larssons subjektiva berättelse, och "legitimerade" publiceringen genom att kontakta oss i artikelproduktionens slutskede och därmed också låta oss få avsevärt mindre utrymme för vår version. "Det finns inte utrymme" var journalistens förklaring, när hon fick våra svar.

Vi publicerar därför våra svar på Correns frågor i sin helhet.

Vad säger ni om utfallet i medlingen med arrendenämnden? 
Blev det som ni tänkt er?

Vi känner oss nöjda med utfallet i arrendenämnden. Koloniträdgårdsföreningen har uppfyllt allt som vi hade kommit överens om med Lars Larsson när han sa upp sitt arrende inför en förestående försäljning. 

Enligt våra arrendekontrakt innebär en uppsägning av arrendet att man inte kommer att förlänga kontraktet nästa gång det är dags för föreningen att förlänga kontrakten, vilket bekräftades av arrendenämnden. I Larssons fall skulle detta inträffa våren 2026. När Larssons son meddelade att hans far inte avsåg att sälja sin koloni kontaktade vi vår jurist som fick i uppdrag att ta fram ett nytt arrendekontrakt och meddela Larssons son att han (och hans far) kunde komma och underteckna det. Vi blev därför väldigt förvånade när han istället för att svara prioriterade att medverka i en artikel i Corren och drev frågan vidare för medling i arrendenämnden. 

Kommer föreningen fortsätta att driva den här typen av fall till arrennämnden, även i fortsättningen?
Vi ser inget egenvärde i att driva rättsprocesser och som vi har angett ovan är det inte föreningen som drivit det här fallet till arrendenämnden utan Larsson ansökte om medling och vi har tillgodosett hans önskemål.

Vad har medlingen kostat föreningens medlemmar?
Eftersom vi i föreningens styrelse själva saknar den juridiska kompetens som krävs har vi anlitat en jurist som har en dokumenterad och mångårig erfarenhet av arrende och nyttjanderätt. Vi har fortfarande inte kunnat avsluta Larssons fall på grund av att han nu har polisanmält föreningen. Hur mycket detta kommer att kosta föreningen i slutänden är okänt.

När vi pratade sist fanns det inga klara rutiner vid arrendeöverlåtelser vid försäljning. Har ni ändrat era rutiner efter medlingen med Arrendenämnden?
Vi håller på att ta fram en gemensam rutinbeskrivning som vi ska kunna använda för samtliga koloniområden. I arbetet planerar vi att även involvera Linköpings kommun för att säkerställa att vi får med alla viktiga aspekter som kan beröras, även bygg- och ordningsregler.

Larsson har polisanmält föreningen för det kontrakt som finns från 2002, och påstår att det är manipulerat. Hur ställer sig föreningen till det?
Vi utgår självklart ifrån att kontraktet är giltigt. Kontraktet är 18 år gammalt och fanns i dokumentationen om Larssons lott i vårt arkiv. Vi har ingen anledning att tro att någon har förvanskat eller förfalskat det. I brottmål har åklagaren den fulla bevisbördan, vilket innebär att det är upp till åklagarsidan (och Larsson) att bevisa att ett brott har begåtts. 

Eftersom Larsson nu har sitt nya arrendekontrakt anser koloniträdgårdsföreningen att arrendeärendet bör betraktas som utagerat. 

Funderar du på att sälja din kolonilott i år?  Tänk då  på att du är skyldig att deklarera din försäljning. Det är samma regler vid en försäljning av en kolonistuga eller ett hus på en arrendetomt som när du säljer ett småhus.   Läs mer på skatteverkets webb

Etiketter: sälja, skatteverket

Allmän kalender

Emmalund

Ullevi

Valla

Ådala

Sökfunktion