topp

Kolonist - Javisst

loading...

Koloniträdgårdar är varierande och vackra grönområden nära staden.
De betyder mycket för den ekologiska balansen. Upplev skönhet, avkoppling, gemenskap nära naturen. Trädgården förenar stad och land och är en källa till kunskap om naturen. Trädgården kan väcka nya generationers intresse för odling, natur och miljö. I Linköping har vi fyra områden Emmalund, Ullevi, Valla och Ådala som tillsammans består av över 1100 lotter.

Varmt välkommen till vår sajt.

2018 > 11

Vi väljer att publicera ett inlägg på vårt forum i vårt egna flöde då det är bra sammanfattning.

Resumé av föreningens extra årsmöte på Fontänen den 20 novemer 2018.

OANNONSERAT FÖRSPEL 
Mötet startade i förvirring när det meddelades att den tillförordnade ordföranden tillsammans med de återstående ledamöterna från Emmalund och Ådala plötsligt och utan förvarning hade lämnat sina styrelseuppdrag. Kvar i styrelsen fanns endast 3 ledamöter, representerande Valla och Ullevi. 

Föreningen var paralyserad – ingen beslutsför styrelse, inga firmatecknare. 

Revisorerna som har till uppgift att övervaka föreningens verksamhet och förvaltning lyste starkt med sin frånvaro. Hade de också avgått eller hade de inte fått ut sina arvoden? 

Efter en bitvis hetsig debatt drog sig de avgångna tillbaka för enskild överläggning och efter en stund återkom de med beskedet att de återtagit sina uppsägningar och tänkte sitta kvar fram till årsmötet i mars 2019. 

Mötet pustade ut. Den utlysta behandlingen av stadgeförslaget kunde sätta igång. 

STADGEFÖRSLAGET 
Stadgegruppen har efter vårens årsmöte arbetat hårt med att ta fram nya stadgar. Man har utmanat gamla tankemönster och utformat ett förslag som man menade skulle förenkla och effektivisera föreningens struktur och styrning. Både på styrelse- och områdesnivå. Under arbetet har man ett antal gånger publicerat och skickat ut remissförslag till medlemmarna och inhämtat och behandlat deras synpunkter. Man har också konsulterat juridisk expertis. 

På mötet framfördes kritik mot förslagets utformning bland annat gällande insyn, inflytande och andra medlemsrättigheter. Ordförande valde snart att sätta streck för debatten och mötet gick till beslut. 

Ett yrkande om återremiss röstades ner och därefter röstades med stor majoritet för avslag till förslaget. 

För Britt-Marie, Patrik och Örjan som lagt ner mycken tankemöda och uppoffrande arbete på projektet känns avslaget naturligtvis otacksamt men så är ju spelets regler. Jag tycker de är värda en eloge för det ideella engagemang som dom visat. Jag tror dom har rört om i grytan och sått tankefrön som på sikt ändå kan resultera i någon form av förbättrade stadgar och rutiner. 

Göran Ådala / Opponent 

Nu börjar kylan komma och bilgrindarna inne på områdena stängs nu för trafik. Vi hoppas att vintern blir lugn på våra områden och att ni som besöker er stuga, kika gärna till era grannars vintertomma stugor. 

Etiketter: vintertid, bilgrindar

Viktiga datum

Vi vet att så här års börjar det pirra i oss kolonister och här är hålltider för säsongens olika funktioner, dessa kan komma att uppdateras beroende på väder.

Vi hoppas kunna starta upp följande funktioner under vecka 16 men senast vecka 17.

  • Vatten och toaletter
  • Vägbommar
  • Hushållssopor och kompost

Nu ser vi alla fram emot en ny säsong.

Nyhetsbrev

Prenumerera