topp

Kolonist - Javisst

loading...

Koloniträdgårdar är varierande och vackra grönområden nära staden.
De betyder mycket för den ekologiska balansen. Upplev skönhet, avkoppling, gemenskap nära naturen. Trädgården förenar stad och land och är en källa till kunskap om naturen. Trädgården kan väcka nya generationers intresse för odling, natur och miljö. I Linköping har vi fyra områden Emmalund, Ullevi, Valla och Ådala som tillsammans består av över 1100 lotter.

Varmt välkommen till vår sajt.

2017 > 07

Under nåra torsdagar framöver (v31-) kommer vi att harva och grusa vägarna.  Om det inte kommer något regn kommer vi att behöva låna vatten från någras vattenposter.

Vänligen Elisabeth

Våra områdesansvariga på Valla koloniområde är överbelastade. 

För att underlätta för dem har styrelsen beslutat att bilda en arbetsgrupp som ska vara behjälplig med att granska skötseln av kolonilotterna, stugorna, dokumentera överträdelser av arrendekontrakt och föreningens ordnings- och byggregler.

Detta kommer att ske med hjälp av den Anmärkningsblankett som föreningen använder för detta syfte. Arbetsgruppen lämnar den ifyllda blanketten till områdesansvariga som  brevledes informerar ägaren av kolonilotten om överträdelserna och vid vilket datum som överträdelserna ska vara åtgärdade.

Arbetsgruppen består av tre personer, Britt-Marie Vennerberg, Ulla Steneholm och Jan Steneholm och de ingår inte i styrelsen. Om du får en anmärkning och har frågor och synpunkter vänder dig du alltid till områdesansvariga, inte till arbetsgruppens medlemmar.

På uppdrag av styrelsen, Ann Bonair

Tyvärr så är våra farthinder till Ådala försenade, de väntas komma i början av september. Vi får se till att vi håller farten nere i våra områden utan farthindrena.

Detta med potatiskräfta är inget vi önskar oss i våra områden. Läs gärna mer information som vi lagt upp om detta (om man drabbas) långdragna problem.  Länsstyrelsen har gett oss information om detta med potatiskräfta och vad man kan göra för att undvika detta.

Nu finns senaste godkända protokoll på webben, trevlig läsning.

Etiketter: protokoll, läsning

Viktiga datum

Vi vet att så här års börjar det pirra i oss kolonister och här är hålltider för säsongens olika funktioner, dessa kan komma att uppdateras beroende på väder.

Vi hoppas kunna starta upp följande funktioner under vecka 16 men senast vecka 17.

  • Vatten och toaletter
  • Vägbommar
  • Hushållssopor och kompost

Nu ser vi alla fram emot en ny säsong.

Nyhetsbrev

Prenumerera