topp

Kolonist - Javisst

loading...

Koloniträdgårdar är varierande och vackra grönområden nära staden.
De betyder mycket för den ekologiska balansen. Upplev skönhet, avkoppling, gemenskap nära naturen. Trädgården förenar stad och land och är en källa till kunskap om naturen. Trädgården kan väcka nya generationers intresse för odling, natur och miljö. I Linköping har vi fyra områden Emmalund, Ullevi, Valla och Ådala som tillsammans består av över 1100 lotter.

Varmt välkommen till vår sajt.

2017

Nu har alla områden låst sina bommar inne på områdena. Detta görs eftersom våra vägar är inte byggda för trafik under vintersäsongen.

Långtidsparkering av bilar på områdets P-platser är inte tillåtet. Vänligen respektera detta.
Redigerat då inlägget hade felaktig uppgift om övernattning. Dock är inte åretrunt boende tillåtet.

Styrelsen informerar nov -17

Föreningen har anställt Jenny Wiström som föreningens administratör på 50%. Hon ska utföra det praktiska kassörsarbetet samt vara behjälplig med föreningens administration. Vi hälsar henne varmt välkommen till vår verksamhet.

Vi behöver fler engagerade personer till vår styrelse. Inför nästa år behöver vi en kassör, valberedare och en områdesansvarig till Valla. Som kassör ska du vara länken mellan vår nyanställda administratör och styrelsen. Du behöver inte arbeta aktivt med bokföringen, men bör ha ett hum om ekonomi. 

Som valberedare är din främsta arbetsuppgift att ge förslag till nya förtroendevalda. Du jobbar tillsammans med flera personer i valberedningen. Låter detta intressesant maila då ordförande Ann Bonair eller prata med någon av de områdesansvariga.

Nu är sommarvattnet avstängt på alla områden. Detta innebär att ni som vill undvika spruckna ledningar och vattenventiler etc ska öppna era kranar och låta dessa vara öppna.

På samtliga områden finns det vatten att tillgå på/vid vintertoaletten.

Hur skriver man en motion?
Det finns egentligen inga formkrav för hur en motion ska formuleras, men för att ett ärende ska anses som en motion ska det finnas ett förslag till åtgärd. Ladda gärna ner vår enkla hjälp.

Motion till årsstämman ska vara inlämnad senast 31 december 2017.

Etiketter: motion, årsstämma

Inför nästa säsong kommer områdesansvariga att besiktiga alla tomter för att se omfattningen av barrväxter. Anledningen till detta är att de dels tar stor plats, kräver mycket vatten samt att på vissa arter övervintrar kvalster som orsakar päronrost. Vi vill också behålla karaktären på våra områden som just koloniträdgård.

I våra ordningsregler står: ”Träd som tall, gran, idegran, lärkträd, björk, en, tuja, cypress eller liknande parkträd får inte planteras på lotten”.

Vi uppmanar alla kolonister att själva se över sin tomt och avlägsna dessa växter. Behöver ni hjälp kommer vi att försöka hjälpa er.

Du har väl koll på grannarnas stuga/tomt när hösten kommer närmare? Det är alltid bra om ni har tillsyn åt varandra runt om i områdena och vi vill uppmana er att byta telefonnummer med era grannar ifall något händer. 

Etiketter: telefon, grannens, tillsyn

Koloniträdgårdsförbundets kongress gick av stapeln den 12-13 augusti i Uppsala och Ann Bonair och Åke Petersson företrädde både Östgötaregionen och Linköpings Koloniträdgårdar.

Som väntat antog kongressen de nya stadgarna och därmed kommer förbundets högsta beslutande organ hädanefter vara Förbundsrådet. Med andra ord är kongressen avskaffad.

Östgötaregionen har två representanter i Förbundsrådet, för närvarande Ann Bonair, Linköpings koloniträdgårdar och Jerker Thorstensson, Skarptorps koloniförening i Norrköping.

Förbundsrådsledamöter väljs på respektive regions årsmöte efter nomineringar från regionens anslutna föreningar. Förbundsrådet sammanträder en gång per år och ska äga rum före april månads utgång.

I och med att Förbundsrådet sammanträder årligen blir beslutsvägarna kortare. Nedläggningen av kongressen innebär också en stor besparing.
Ann Bonair

Hösten är i antågande och vi vill nu samla in er som vill få nyhetspuffar direkt i mailen under lågsäsongen. Webbsidan är bra besökt men det finns en liten risk att ni har annat för er när vardagen och hösten angör vårt land. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du påminnelser av oss i din mailkorg.
Etiketter: nyhetsbrev, hösten, nyheter

Anders Trygg har efter förslag från valberedningen utsetts till ny områdesansvarig på Valla koloniområde. Eftersom det enligt våra stadgar är årsmötet som utser styrelseledamöter har styrelsen beslutat att Anders Trygg adjungeras till styrelsen fram till årsmötet.

Det finns fortfarande platser kvar till trädbeskärningskursen den 19 augusti på Fyrby koloniområde i Norrköping. Se tidigare annonsering om anmälan i kalendern.

Nu har vi fått och publicerat styrelseprotokollet från juli månad.
Trevlig läsning.

Områdesansvariga på Valla har fått in anmälningar om råttor och möss i kolonistugor och på lotter.

Efter kontakt med Anticimex har vi följande råd att ge. Varje stugägare ska kontakta sitt egna försäkringsbolag för att få hjälp med bekämpning. Samtidigt vill vi uppmana alla att inte kasta ut bröd till fåglar eller att lägga matrester i öppna komposter.

Denna information gäller såklart samtliga kolonister på våra områden.

Under nåra torsdagar framöver (v31-) kommer vi att harva och grusa vägarna.  Om det inte kommer något regn kommer vi att behöva låna vatten från någras vattenposter.

Vänligen Elisabeth

Våra områdesansvariga på Valla koloniområde är överbelastade. 

För att underlätta för dem har styrelsen beslutat att bilda en arbetsgrupp som ska vara behjälplig med att granska skötseln av kolonilotterna, stugorna, dokumentera överträdelser av arrendekontrakt och föreningens ordnings- och byggregler.

Detta kommer att ske med hjälp av den Anmärkningsblankett som föreningen använder för detta syfte. Arbetsgruppen lämnar den ifyllda blanketten till områdesansvariga som  brevledes informerar ägaren av kolonilotten om överträdelserna och vid vilket datum som överträdelserna ska vara åtgärdade.

Arbetsgruppen består av tre personer, Britt-Marie Vennerberg, Ulla Steneholm och Jan Steneholm och de ingår inte i styrelsen. Om du får en anmärkning och har frågor och synpunkter vänder dig du alltid till områdesansvariga, inte till arbetsgruppens medlemmar.

På uppdrag av styrelsen, Ann Bonair

Tyvärr så är våra farthinder till Ådala försenade, de väntas komma i början av september. Vi får se till att vi håller farten nere i våra områden utan farthindrena.

Detta med potatiskräfta är inget vi önskar oss i våra områden. Läs gärna mer information som vi lagt upp om detta (om man drabbas) långdragna problem.  Länsstyrelsen har gett oss information om detta med potatiskräfta och vad man kan göra för att undvika detta.

Nu finns senaste godkända protokoll på webben, trevlig läsning.

Etiketter: protokoll, läsning

Nu finns en särskild "kemtoastation" inne på Ådala koloniområde för tömning av kemtoaletter som till exempel Porta Potti och Campa Potti. Tömningsstationen finns i ett särskilt bås i första service/wchuset längst med områdets infartsväg. Toatömningen görs i båsets toalettstol. I båset finns också vattenslang för rengöring av såväl kemtoa som bås/toalettstol.

Hur har ni andra områden löst denna funktion, kommentera gärna! Vi saknar i skrivande stund info från Emma, Ullevi, Valla ;)

Nu har vi vår egen kompostjord. En utmärkt utveckling för såväl miljön som för våra kolonilotter. 
Läs allt om kvalité och hur du beställer den finaste jorden med hög kvalite till bra pris ;)
 

Nu svärmar det av Bin även på Valla. Här finns sedan en tid 3 bikupor och det är en man som heter Adam som tidigare ahft sina bikupor på Ullevi som flyttat dessa efter att den tididgare biodlaren på Valla flyttat sig och sina bin till potatisstaden Mjölby ;)

Föreningen har sedan några år kompostlimpor på Ullevi. Här komposteras mycket från alla områden och nu är det snart dags för försäljning av vår egen kompostjord. Elisabeth återkommer här på sajten med mer information. Men visst är det perfekt med återbruk av det vi har slängt i komposthögarna som nu kommer åter till våra områden.

Natten till lördag 17 juni har det på Emmalund förekommit vandalisering och inbrott i ett flertal stugor. Man har även skräpat ner och slängt omkring saker så som LP skivor, kokplatta mm. Vi uppmanar självklart att ni kollar lite extra både hos er men även hos grannar.

Det är viktigt att alla händelser polisanmäls för att man ska ha mer att gå på om detta fortsätter. Kontakta även era områdesgrupper när och om ni upptäcker något.

NU finns alla protokoll från januari 2016 och framåt, här på webben för allas beskådan ;)
I takt med att dom nya protokollen är godkända så lägger vi upp dom som PDF-filer på webben.

Fredag 9 juni kom dom äntligen till Ådala!
Cirka 60 000 nya invånare på området. Sociala honungsbin, som nu ska etablera sig på området i lugn och ro för att sedan bli dubbelt så många! Just nu står det brädor mot samhällena några dagar för att få bina att utforska närområdet och inte flyga tillbaka hem till Hjulsbro igen. Bikuporna är utplacerade i en skyddad miljö längs med Åvägen/Gräsvägen. 

KRITIK MOT STYRELSEN OCH HEMSIDAN
I många herrans år har jag drivit olika frågor om strategi och demokrati i den här föreningen, ofta i opposition mot sittande styrelse. Minnesgoda kolonister erinrar sig säkert Tolstorphistorien och införandet av de nya stadgarna. Nu tänker jag inte ge upp förrän också frågan om protokollens publicering är i hamn. För att få fram ett bindande beslut skrev jag en motion som antogs av årsmötet 2016. Nu skulle styrelseprotokollen med omedelbar verkan läggas ut på hemsidan. Men inget hände. Vid årsmötet 2017 skylldes detta på tekniska problem med gamla hemsidan, något som visade sig inte stämma. Styrelsen försäkrade dock att allt skulle rättas till när nya hemsidan kom ut. Efter många påstötningar har nu två av årets protokoll lagts ut men fortfarande saknas protokollet från årsmötet och från alla styrelsemöten förra året. På hemsidan väntar Patrik tålmodigt på att någon ska lägga materialet i knät på honom. - Hur svårt kan det vara?

Göran Söderström
2017-06-07

Vi har lagt upp en ny sida som vi hoppas kunna fylla med intressant material. Nu finns en rapport från Ådalas stormöte i maj. Bidra gärna med material från erat område, formulär finns på sidan för material.
Sidan finner ni via denna länk!

Helena Westerling som är organisationssekreterare på Koloniträdgårdsförbundet kommer att besöka Linköpings Koloniträdgårdar måndagen den 29 maj 2017.

Helena Westerling arbetar med arrendefrågor, föreningsfrågor och studieverksamhet på förbundet och kommer till oss för att hjälpa till att utarbeta en plan för hur vi ska hantera frågor som rör överträdelser av bestämmelser i  arrendekontrakten och vad gäller överträdelser av föreningens byggregler och ordningsregler. Hon har önskemål om att besöka samtliga koloniområden i föreningen. Ytterligare information om vilka tider som gäller för besöket kommer inom kort.

Ann

Det händer mycket nu på alla områden. Vi som gör sajten behöver hela tiden få in information och du får gärna bidra till att vi nås av vad som är på gång, vad som skett och allt av intresse. Ni kan gärna skicka bilder, texter med mera till oss via formuläret på sajten!

Ja vad e nu detta? 
JO det är torsdag, fredag, lördag, söndag  och måndagens temperaturer och tar försommaren oss med storm kan vi tro och hoppas. Varm och trevlig helg säger vi redan ikväll till er alla ;)

24 Corren har gjort ett litet inslag om gång o rekreationsstråken på Emmalund och Ådala, kika gärna och kommentera om ni så önskar: http://www.corren.se/24corren/?clip=om4654035

Vi har märkt att inte alla hittar vår kalender....

  • NYHETER - Här skriver vi "berättande texter" om stort och smått och sådant som är aktuellt.
  • KALENDER - Här skriver vi sådant som ska ske en viss dag/tid som tex Stormöten, Städdagar, Danser, Styrelsemöten etc. 

Vare sig du är erfaren odlare eller nybörjare hittar du kunskap i Lätt om odling, vår serie om odling som bygger på vår samlade erfarenhet av odling. Här kan du läsa om snigelbekämpning, olika kompostmetoder, om gröngödsling, spaljéra äppelträd, odla potatis och mycket annat.

Nu har vi lagt upp de första protokollen som vi har fått till oss. Vi fortsätter fylla på sidan varefter vi får material, hoppas ni har nytta av denna information. Protokollen publiceras och kan läsas här.

Etiketter: protokoll

Vi arbetar nu med nästa funktion på sajten. Det ska bli ett forum där man enkelt kan registrera sig som användare och diskutera allt som har med koloniverksamhet att göra. Vi vill gärna ha era tips på ämnesrubriker, skriv dina förslag här på sidan ;)

Vi som jobbar med sajten vill hälsa er alla en trevlig och vårlig helg, nu verkar våren komma med sol och stigande temperaturer. Vi får inte elda på områdena men vi kan ju sjunga in våren ;)

Etiketter: valborg, elda, våren

Nu kan vår ordförande, Ann Bonair och kassören, Britt Berglund nås via meddelandebox här på webben. Vi hoppas ni finner våra formulär som smidiga kontaktvägar, vi ser det som viktigt att ni kan nå oss.  

Ni finner styrelsens sida här.

Vatten, vatten och vatten. Nu handlar det om annat vatten, det är dags att sjösätta båtarna på Emmalund och Ådala. Enligt "regelboken" ska detta vara gjort 1 maj som senast. Glöm inte flyvästen och håll undan för Kind ;)

Glädjande nyheter för oss kolonister!

Emmalund får vatten torsdag 27/4 eftermiddag.
Ullevi har vatten idag 26/4.
Valla får vatten torsdag 27/4 förmiddag.
Ådala har kolonistvatten nu 26/4 och toaletterna kommer igång torsdag 27/4.
Ta nu vara på dropparna 

Senaste nytt: Vi är lite avvaktande med vattenpådraget den här veckan. Vädergudarna är visst lite oroliga i sitt humör.... Återkommer i ärendet...

Vi skruvar bort granarna för att kunna byta ut huvudkranarna och sen montera tillbaka granarna. Totalt är det ca. 80 granar/ kranar det rör sej om.

Ullevi får tillbaka vattnet idag fredag 21/4. De andra områdena får vi jobba vidare på nästa vecka. Skadorna är stora och det går inte att jobba på fortare. Valla tar nog nästan hela måndagen, Ådala tisdag, Emma onsdag/torsdag. Det tar mer än en dag att montera av o på, så till slutet av kommande vecka ska alla ha vatten.

Hej igen kära kolonister. Denna kyliga april går till historien, tyvärr. 

Vi kan nu rapportera att arbetet med att inventera antalet kulventiler som fryst sönder är klart och att vi nu påbörjar bytet. Vi kan inte ange någon exakt tidplan men vår personal kommer att göra detta med prioritet. Arbete pågår med andra ord.
Etiketter: frost, kulventiler, arbete

Kölden har gått hårt åt vårat vattensystem. Hela Valla, hela Ådala o även hela Emmalund har fått stänga av sommarvattnet. Åtgärdas efter påskhelgen.

Vi uppmanar alla kolonister att se över sina kranar och kopplingar. Om ni behöver hjälp så kontaktar ni Områdesansvarig.

Varmt välkommen på en, Inspirationskväll i köksträdgårdens tecken.
Vi har bokat ett konferensrum på föreningshuset Fontänen för aktiviteten. Läs mer om arrangemanget

Vi kommer att ha typiskt aprilväder i helgen, men vi kolonister jobbar väl på? Sommarvattnet är till helgen på i alla områden, tyvärr ska det bli några kalla nätter senare delen av helgen, så var rädda om era växter och vattnet. Vi tänkte jobba vidare med sajten i helgen, men tar en äggpaus då och då :)

Nu är det hög tid att stänga era vattenkranar. Med start måndag 10/4 påbörjar föreningen vattenpåsläppet. Tänk på att ni hjälper era grannar genom att vara uppmärksamma på om det porlar vatten hos dom efter påsläppet. Efter varje vinter så är det några kolonister som har oturen att något har hänt deras slangar o kranar. Om det läcker - stäng då närmaste kopplingspunkt, även kallad granar.

På den nya sajten har vi redan över 2600 unika besökare på sajten, totala antalet sidvisningar är över 4500 stycken. I helgen lovar vi att medlemssidan ligger ute!!!!

Ådalas områdesexpedition byter öppettider och dagar. Nya tiden och dagen är från 23/4, då vi öppnar för säsongen. Söndagar 11.00-12.00, varmt välkomna!

Vi jobbar förtvivlat att hinna med alla sidorna på nya webben. Det strömmar in mail och förfrågningar och under veckan kommer vi att lägga upp medlemssidan med bygglovshandlingar med mera. Så ge oss några timmar till ;)

Nu har vi fått dit ett formulär så att ni kan anmäla er till Inspiriationskvällen med Tyra. Det ligger i artikel i kalendern den 11/5 

Nu har vi hållit årsmöte med ett par hundra medlemmar närvarande. Verksamheten för 2016 behandlades och lades till handlingarna för att nu möta ett nytt verksamhetsår. Per och Patrik förevisade den helt nya webben och den fick vi tummen upp för ;)

Christer Hill avtackades efter tio talet år som föreningens ordförande. Föreningens nya ordförande Ann Bonair valdes in att tillsammans med den nya styrelsen leda verksamheten framåt.

24 timmar

Nu är det 24 timmar tills vi kör denna sajten, live inför årsmötesdeltagarna. Både Patrik och Per är lite spännda på mottagandet. Vi har inte fått allt klart till årsmötet, men det löser vi snart - materialet ligger i våra datorer på väg upp :))

På föreningens årsmöte kommer sidan att premiärvisas. Du kan ha sett den före om du ofta besöker www.kolonisten.se. Varmt välkommen till en ny säsong, 2017

Viktiga datum

Vi vet att så här års börjar det pirra i oss kolonister och här är hålltider för säsongens olika funktioner, dessa kan komma att uppdateras beroende på väder.

Vi hoppas kunna starta upp följande funktioner under vecka 16 men senast vecka 17.

  • Vatten och toaletter
  • Vägbommar
  • Hushållssopor och kompost

Nu ser vi alla fram emot en ny säsong.

Nyhetsbrev

Prenumerera