topp

Rapporter & Minnesanteckningar

På den här sidan lägger vi upp rapporter och minnesanteckningar som vi får in från våra områden. 

Den senaste rapporten läggs överst och i fallande ordning.

Vill ni bidra med något till sidan? Då sänder ni bilder eller filer via formuläret till höger. 
OBS en fil per knapp i formuläret ;)

 • (max 50 MB)
 • (max 50 MB)

Ådalas Stormöte 2018-06-03

Välbesökt möte på Ådala, ca 110 engagerade kolonister kom.
Vår nye ordförande, Anders Trygg presenterade sig och Kristoffer Andersson, ny kassör. Områdesansvariga Morgan Johnsson, Per Kustvik och Bodil Karlsson. Med på mötet var även Örjan Roos från valberedningen.

- Morgan redogjorde för vilka investeringar som gjorts på området. Nya hängrännor på Kaffestugan och barnbadet ska rustas upp med ny sand och matta ut i vattnet. Parkeringen rustas upp vid Bergalid.
Farthinder och hastighet var ett ämne som engagerade många. Kontentan är att om vi alla håller tillåten hastighet, 10km så är farthinder inget problem.
Bilåkning på gång- och cykelväg vid ån är ett problem. Förslag på hur det ska lösas diskuterades. Vi får återkomma i den frågan.

- Bodil påtalade att det i ordningsreglerna står att barrväxter ska på sikt tas bort. Inte alla förstår varför. Diskussion om barrträd som värdar för päronkvalster kom upp samt att barrträd inte hör hemma i en koloniträdgård. 

- Per berättade om Miljöcertifiering och att vi alla kolonister ska tänka hållbart t ex genom att se vad vi själva kan göra för att få till en bra miljö. Använd inte Yes när vi diskar, det är bättre med Skona för miljön. Kompostering på egna lotten är bättre än att transportera bort avfallet och att sen åka och köpa gödning. 

- Frågor om anställd personal kom upp. Ordföranden informerade om att personalfrågor inte kan diskuteras på stormöten.

- Örjan Roos från valberedningen informerade om Stadgegruppens arbete. Förslaget kommer snart ut på remiss. Håll utkik på hemsidan, anslagstavlorna och på expeditionerna för att läsa och tycka till. All respons på förslaget, bra eller dåligt är bra om det kommer in. Gärna skriftligt. 

Örjan informerade även om att koloniföreningen behöver fler personer som engagerar sig i föreningsarbetet. Ju fler som anmäler intresse desto bättre utbud när vi väljer vilka som ska sitta i styrelsen.

Ådalas Stormöte 21 maj 2017

Ordförande Ann Bonair hälsade alla välkomna till Ådala´s stormöte. Ann talade om miljödiplomering och kurser som Koloniförbundet anordnar. 
50-talet kolonister hade mött upp till detta möte.
2 områdesansvariga, Morgan och Bodil var på plats.

Morgan berättade vad som planerades för året i investeringar och vad som redan gjorts:

 • Städdagen är avklarad och hela grönområdet är nu städat av många frivilliga.
 • Boulebana kommer att byggas bredvid kaffestugan.
 • Badbryggor har oljats in.
 • Diskussion förs med kommunen om pilarna som släpper grenar och en stor ek längst bort mot Bergalid. Eken lutar misstänkt farligt.

Efter detta var det fritt att ställa frågor eller funderingar. 

 • En biodlare vill ställa upp 2 kupor på området och ev sälja honungen till föreningen. Det röstades enhälligt för detta.
 • Den stora bilgrinden till området bör vid utfart/utsläpp ur området vara försedd med nyckellås och inte som nu med vred. Detta pga oro för att personer inte ska komma in via cykelvägen och därefter öppna upp för bilar in till området. Majoriteten röstade för. Så detta kommer att åtgärdas.
 •  Nya gångstråket lockar många hundägare. Tyvärr också slängda bajspåsar och nerkissade staket. Vi ska titta på lösningar med soptunnar och se hur mycket det kostar i tömning.
 • Många cyklar för fort på cykelstråket. Nya skyltar införskaffas.
 • Grindarna mot Jakobsdal upprörde många. I nuläget står den stora grinden öppen, den lilla är stängd. Enligt de första samtalen med kommunen skulle det vara tvärtom. Enligt Morgan är det svårt att få gehör för detta och förutsättningarna har ändrats vartefter. Vi får avvakta och se om det blir problem och ev återkomma till kommunen.
 •  Hemsidan fick applåder. Bra och informativ. 
 • Inger berättade om kaffestugan och tackade alla frivilliga för bygghjälpen. Ett stort tack samt applåder framfördes till Nalle som gjort ett stort jobb samt stöttat med all inglasning gratis. Fortfarande ligger han ute med pengar och bidrag till kaffestugan mottages därför tacksamt. Kaffestugan ordnar diverse aktiviteter och går också att hyra privat.
Noteringar förda av Bodil