topp

Motioner

Digital motion

Rubrik
Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Rubriken ska kunna användas i föredragningslistan till årsmötet och i protokollet från årsmötet.

Bakgrund
Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Ange relevanta bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Motivering
Beskriv problemet. Varför finns det ett behov för föreningen att bifalla motionen? Diskutera även vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå.

Bedömning
Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden.

Förslag till beslut, yrkande
Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. Enligt din rekommendation vad exakt skall beslutas? Skriv "att"-satsen så tydlig att den skulle kunna tas med i ett beslutsprotokoll. Den ska vara så klart formulerad att den inte kan misstolkas.

Undertecknande
Underteckna motionen med ditt namn och ditt område / lottnr

Skicka motionen
Motionen skickas till Linköpings Koloniträdgårdar, Box 6030  580 06  Linköping senast den 31 december. 

Här skriver du en motion!


Om du har din motion i word/pdf-format

Om du redan har skrivit din motion i word eller PDF så är det viktigt att alla uppgifter enligt ovan finns med i ditt dokument för att den ska kunna behandlas.

Bifoga word/pdf filen direkt via formuläret


  • (max 50 MB)