topp

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. 

Årsmötet är ett möte för alla medlemmar i föreningen och kallelse skickas till samtliga medlemmar senast 3 veckor före mötet. Vid ett extra årsmöte ska kallelse ske senast två veckor före mötet.

Hur ett årsmöte ska gå till ska regleras i stadgarna.
Stadgarna ska ange hur kallelsen till årsmötet ska skickas ut och när. 

OBS - Motion 8-23

Göran S har skrivit en motion med ett flertal olika "ärenden". Styrelsen valde att behandla varje ärende som en enskild motion för att kunna besvara och låta årsmötet besluta på var och en. 

Handlingar 2019

Här finns de handlingar som fanns till 2019 års årsmöte. Ibland kan man vilja gå bakåt.