topp

Linköpings Koloniträdgårdar

Linköpings koloniträdgårdar, förening utan personlig ansvarighet bildades den 16 september 1908. Kolonier fanns i Linköping långt före 1908, men detta år lades en motion till drätselkontoret om att mer mark skulle anvisas för kolonier.

Vi är c:a 1100 kolonister i föreningen och vi arrenderar marken av Linköpings kommun. Föreningens koloniområden är för närvarande Emmalund, Ullevi, Valla och Ådala. 

Koloniområdena består av lotter med stugor och enbart odlingslotter. På odlingslotterna kan finnas regnskydd, lusthus eller växthus. I båda fallen arrenderar kolonisten marken av föreningen.


Till årsmötet utsänds personlig kallelse per brev. Årsmötet är medlemmarnas högsta organ och skall enligt stadgarna hållas före mars månads utgång.

Områdesmöten hålls på de olika områdena minst en gång per år vanligen i maj månad.

På varje område finns en Festkommitté som ordnar danser, fester, sammankomster och fritidsaktiviteter.