Byggtillstånd

Emmalund, Ullevi och Ådala

För all typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller följande:

 • Kontakta områdesgruppen (se formulär längst ner på sidan)
 • Föreningen meddelar om arbetet/förändringen kräver lov från Linköpings kommun.

Om lov från LK inte krävs:

 • Invänta föreningens svar i frågan.
 • Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Styrelsen fortsätter nu dialogen med Linköpings kommun om att ändra områdesbestämmelserna så att dessa blir likalydande för alla områden. Detta arbete fortlöper och så snart något ändras kommer detta att informeras om.

Valla

Om du avser att uppföra staket, spaljé eller pergola kontakta områdesgruppen.
För all annan typ av byggnation och exteriör förändring (där utseende ändras) gäller följande:

 • Kontakta byggnadskontoret på Linköpings kommun
 • Efter svar från Linköpings kommun kontaktas föreningen (områdesgruppen).
 • Invänta föreningens svar i frågan.
 • Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Om lov från LK krävs:

 • Kontakta byggnadskontoret​​​​​​​ på Linköpings kommun
 • Efter svar från Linköpings kommun kontaktas föreningen (områdesgruppen).
 • Invänta föreningens svar i frågan.
 • Vid godkännande från föreningen kan arbetet/förändringen påbörjas.

Fastighetsbeteckningar

Emmalund - Johannelund 1:2
Ullevi - Skäggetorp 1:1
Valla - Valla 1:1
Ådala - Johannelund 1:3

Ansökan om byggtillstånd

Byggregler och blankett är fastställd av styrelsen och gäller from 2009-03-01.