Årsmöte

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer. Styrelsen ska företräda medlemmarna mellan årsmötena. De förvaltar och genomför de beslut som medlemmarna har tagit. 

Årsmötesprotokoll


Motioner

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta/besluta om. Styrelsen ska läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen skriver sitt förslag till beslut i de frågor som motionerna berör.

Skicka in en motion

Rubrik
Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik. Rubriken ska kunna användas i föredragningslistan till årsmötet och i protokollet från årsmötet.

Bakgrund
Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Ange relevanta bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Motivering
Beskriv problemet. Varför finns det ett behov för föreningen att bifalla motionen? Diskutera även vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå.

Bedömning
Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden.

Förslag till beslut - yrkande
Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. Enligt din rekommendation vad exakt skall beslutas? Skriv "att"-satsen så tydlig att den skulle kunna tas med i ett beslutsprotokoll. Den ska vara så klart formulerad att den inte kan misstolkas.

Undertecknande
Underteckna motionen med ditt för- och efternamn, ditt område och lottnummer.

Skicka in motionen
Motionen skickas in senast den 31 december. Du kan skicka in via post eller via formuläret nedan.

Linköpings Koloniträdgårdar
Box 6030
580 06 Linköping

Skicka in motion via formuläret nedan