topp

Vilken nytta har föreningen....

Vi fick en relevant fråga med anledning av föreningens tvist med en kolonist och medias hantering av ärendet.  

Det hjälper sällan att skjuta budbäraren, budskapet lever., Vilken nytta har föreningen av denna process och hur ska den omsättas till en erfarenhetsbaserad praxis till förmån för medlemmarna??????

Det handlar inte om att skjuta budbäraren. När det finns två parter i en tvist så finns det förmodligen också två versioner av budskapet. Vi konstaterar att den ena parten (Larssons) har fått klara fördelar redan från början när det gäller att beskriva vad det är som har hänt, de har fått tolkningsföreträde i tvisten helt enkelt. När ett stort mediehus som Östgöta Correspondenten väljer sida i en tvist och ställer sina resurser till förfogande får denna sidas version (Larssons) en spridning och ett genomslag som den andra sidan (koloniföreningen) inte har en chans att uppnå. Då är man inte opartisk som budbärare.

Processen har bidragit till att uppdaga ett antal brister som föreningen behöver åtgärda, men också klargöranden som vi behöver kommunicera, nedan är ett axplock:

 • Vi måste ta fram en skriftlig rutinbeskrivning för hur kontraktskrivning och uppsägning av arrenden ska gå till. Olika personer som tidigare haft förtroendeuppdrag i föreningen har nu i efterhand hänvisat till att föreningen redan har rutiner för detta, men om det stämmer så har de inte satts på pränt så att de är tillgängliga för nyvalda förtroendepersoner. Att förlita sig på ”praxis” har inte hjälpt föreningen i det här fallet, och verkar inte vara en bra lösning för framtida behov. I brist på fastställda rutiner ligger det närmast att söka svar i föreningens stadgar där det som kommer närmast är § 3.3 Uppsägning som lyder: ”a) Medlem som vill säga upp sin lott skall underteckna sitt kontrakt för uppsägning och lämna det till styrelsen. Härvid upphör också medlemskapet.”  I processen med att ta fram och fastställa rutinen är det viktigt att vi samarbetar med Linköpings kommun och arrendenämnden för att säkerställa att vi får en rutin som svarar upp mot de krav och riktlinjer som vi måste tillämpa.
 • Medlemmarna i koloniträdgårdsföreningen i Linköping har ett starkt besittningsskydd i sina arrenden gentemot föreningen. Vad detta innebär i praktiken behöver vi upplysa medlemmarna om på ett pedagogiskt sätt. 
 • Föreningen har påbörjat en översyn av formuleringen i och tolkningen av arrendekontrakten, efter att man upptäckt att det finns sex olika varianter på arrendekontrakt som har använts på våra områden.  Föreningen har upphandlat tjänsten från LRF konsult för att få en juridisk bedömning om avtalen är likvärdiga vad gäller de delar som regleras, och hur ett gemensamt arrendekontrakt för samtliga områden ska formuleras.
 • Det finns stora brister vad gäller vissa administrativa frågor. Många handlingar som borde ha funnits saknas i arkiven. Handlingar har lagrats i vattenskadade förråd, förtroendevalda har inte lämnat in handlingar när de har slutat och i vissa fall har pärmar med handlingar stulits eller försvunnit från områdeskanslierna.  Det är väldigt viktigt att se till att det finns tydliga rutiner och instruktioner för hur föreningen ska förvara och arkivera viktiga dokument som till exempel arrendekontrakt på betryggande sätt.  
 • Förbättra skydd och stöd för förtroendevalda. Värdeutvecklingen vid försäljningen av kolonilotter gör att det finns ett klart ekonomiskt incitament som kan leda till olika former av hot och trakasserier för att påverka bedömningar som ingår i de förtroendevaldas uppdrag att utföra.

Kommentera gärna:

 • roland larsson • 2 februari 2020 12:14:02
  kommunicera väldigt gärna med medlemmarna i föreningen, eller är det nytt för styrelsen att även medlemmar kan ha synpunkter
 • Nej då inget nytt under solen ;)

  3 februari 2020 16:16:00

 • Nils • 30 januari 2020 21:21:46
  Men då har vi väl kommit en bit på vägen? Jag tycker det är bra.
 • Tack

  3 februari 2020 16:15:46

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

 • WEST AMERICA BAN CO OPERATION » Ett brev...:  ”WEST AMERICA BAN CO.OPERATION Emitimos empréstimos de $ 5.000 a $ 50.000.000,00 ..”

 • WEST AMERICA BAN CO OPERATION » Ett brev...:  ”WEST AMERICA BAN CO.OPERATION Emitimos empréstimos de $ 5.000 a $ 50.000.000,00 ..”

 • bajen » Parkeringskort:  ”Parkerings kort, jag undrar hur det funkar om man vill ha flera parkerings kort.”

 • Mitar Leski » Områdesinfo Valla:  ”rättelse till E-post altzo leskim46@gmail.com istället som det jag har skickat .”

 • Mitar Leski » Områdesinfo Valla:  ”Tomt nr.V374..Danijela Leski har inte fått faktura.. Adress Talhollmsvägen 283 5..”

Senaste nyheter

Etikettmoln