topp

Artiklar i Corren

I dagens utgåva (20/9) av Östgöta Correspondenten publiceras två artiklar angående den pågående tvist som föreningen har med en av koloniföreningens medlemmar.
 
Styrelsen har valt att inte uttala sig i Corren på grund av följande skäl:

  • Detta är en pågående tvist som kommer att hanteras av arrendenämnden. Föreningen och kolonisten har olika åsikter om hur Jordabalken och föreningens stadgar och regler ska tolkas i denna arrendefråga.
  • I vårt uppdrag som förtroendevalda ingår att se till föreningens bästa. Vi anser att det bästa sättet för att lösa en intern konflikt som denna är genom dialog mellan de båda parterna där man har också har med en opartisk och företrädelsevis juridiskt kunnig person som kan medla parterna emellan för att komma fram till en bra lösning. Att lösa interna tvister via media anser vi inte är ett bra alternativ. Detta tenderar att förvärra tvisten/konflikten, och genom exponeringen skada föreningens anseende såväl internt som externt.
  • Vi tillbakavisar kolonistens påståenden om att tvisten beror på prestige eller personligt agg mot kolonisten eller hans son. Tvisten är från vår sida sakrelaterad och inte personrelaterad. 
Etiketter: arrende corren tvist

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

  • Roger Larsson » En ny inriktning:  ”Ett synnerligen smart drag av styrelsen att vända ett stort nederlag till påhitt..”

  • Susanne Bardh Karlsson » En ny inriktning:  ”Vill börja med att tacka större delen av styrelsen. Vilken snålblåst av lögner o..”

  • Ulla-Britt Nyberg » En ny inriktning:  ”Tack styrelsen för ett väl genomfört årsmöte, i övrigt delar jag Martina Gustafs..”

  • Anne Grönedal » En ny inriktning:  ”Stadgeförslaget var i det stora hela bra! Kanske några stadgar i taget lättare ..”

  • Göran Söderström » En ny inriktning:  ”En nykter och positiv tolkning av röstningarna. Inga sura miner! Det här lovar ..”

Senaste nyheter

Etikettmoln