topp

Dags att motionera

Rättad nyhet: Som föreningens stadga säger har alla medlemmar fram till 1 januari, på sig att skriva ner förslag (motioner) till föreningens årsmöte i mars. 

Vi har tagit fram lite hjälp på traven och du kan läsa mer här på sajten och även digitalt lämna in din motion. Allt som skrivs här kommer styrelsen tillhanda. Styrelsen kommer sedan att behandla (ge sitt förslag på antagande/avslag till årsmötet).  Om styrelsen har några frågor kommer dom att kontakta motionären. Läs mer om motioner

Kommentera gärna:

 • Anders T • 31 december 2018 09:18:31
  Då tackar jag för den rättningen
 • Anders T • 30 december 2018 21:38:00
  Som jag ser det så ser jag inget motionsdatum i stadgarna förutom "§5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 1 januari." och det handlar om stadgeändring. Det kan inte fritolkas till 24:00 den 31:e. Lite mycket hitte på nu
 • Hej Anders.
  Ja det hade blivit fel i texten om datum och tid - motionsrätten är tom 1 januari så nu är det rättat. Tack för din input.

  Medlemmar kan motionera om vad som helst, inte bara stadgar. Så varmt välkomna med era förslag på förbättringar och förändringar som ni som medlem önskar ska ske i föreningen.
  /Patrik
  ----------------------------------------
  §5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 1 januari. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som angivits i kallelsen.
  ----------------------------------------
  §9 Stadgeändring
  Förslag till stadgeändring kan enl.§5.4 väckas av styrelseledamot eller föreningsmedlem och skall vara styrelsen tillhanda senast 1 januari för att kunna behandlas på nästa årsmöte. Om förslag till ändring skall tas upp på årsmötet skall detta utlysas i kallelsen. Beslut om ändring av stadgarna skall fattas med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Beslut om stadgeändring skall även innefatta införandetidpunkt.

  31 december 2018 06:41:10

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

 • Göran Söderström » Motionsrekord - 40 st:  ”Exemplariskt bra information!”

 • Anders T » Dags att motionera:  ”Då tackar jag för den rättningen”

 • Anders T » Dags att motionera:  ”Som jag ser det så ser jag inget motionsdatum i stadgarna förutom "§5.4 Styrelse..”

 • Eddy Johansson » Vintertid på områdena:  ”Den stora grinden på valla grind 1 är trasig den sneda stål strävan ligger lös p..”

 • Anders t » Remiss 3.0:  ”Jag håller med Göran på det sätt att protokollen måste finnas till för de medlem..”

Senaste nyheter

Etikettmoln