topp

Remiss 3.0

Vi har nu inför kommande samrådsmöte på tisdag 23 oktober att ha reviderat förslaget ännu en gång. Vi har fått flera bra synpunkter från både medlemmar och vår jurist som föreningen har valt att anlita. Revideringen kommer att vara färgmarkerad så alla lätt kan se vad vi/juristen har ändrat sedan version 2.0. Tack alla för ert engagemang

Etiketter: stadgar remiss 3.0

Kommentera gärna:

 • Anders t • 17 november 2018 20:47:09
  Jag håller med Göran på det sätt att protokollen måste finnas till för de medlemmar som vill läsa dem iaf, som texten är skriven nu så är det enbart styrelse som har tillgång till den texten och det är inte i anda med den demokratiska andan som ska råda.
 • Ann Holmberg • 7 november 2018 14:01:54
  Hej
  Jag kan inte hitta underlaget till remiss 3.0 på hemsidan.
 • Göran Söderström Ådala • 4 november 2018 18:16:11
  TA INTE BORT VÅR RÄTT ATT LÄSA PROTOKOLLEN! (§ 6.6 i stadgeremiss 3.0)
  Efter inköpt juridisk rådfrågning beslöt stadgegruppen plötsligt att i remissen ta bort vår möjlighet att följa styrelsens arbete genom protokollen. Vi skulle istället hålla till godo med den tillrättalagda info som informatören väljer att lämna ut.
  Att med ett pennstreck så lättvindigt sopa undan den demokratiska rättighet som kolonisterna på tidigare årsmöten tillkämpat sig och som under många år funkat utan problem är sannerligen ett kliv bakåt i utvecklingen. - Det var väl ändå inte tanken med stadgerevisionen?
  Motargumenten var desamma då som nu. Styrelsen sägs riskera stämning om någon utpekad känner sig orätt behandlad och därför söker juridisk hjälp.
  Detta är lika överdrivet ängsligt som om vi skulle bomma igen områdesduscharna av rädsla för att någon eventuellt går in och halkar och i så fall eventuellt stämmer föreningen.
  Men medlemmarnas rätt till insyn är långt viktigare än den ytterst osannolika risken för rättsliga skadeståndskrav mot styrelsen. – Vad behöver styrelsen undanhålla oss?
  OBSERVERA NOGA: Vi är i vår fulla rätt att själva bestämma huruvida protokollen ska vara tillgängliga.
  Ingen lag förbjuder det!
  DÄRFÖR: BEHÅLL FORMULERINGEN FRÅN NU GÄLLANDE STADGAR OCH LÄGG TILL ATT PROTOKOLLEN SKA PUBLICERAS I ENLIGHET MED KOLONISTERNAS NYLIGEN TAGNA ÅRSMÖTESBESLUT.
  Tycker Göran
 • Eva • 30 oktober 2018 10:02:36
  Missade
  6,2 inte utan två utan tre veckor innan
 • Eva • 30 oktober 2018 09:57:05
  Hej Killar och tjej

  Ser att jag hoppar över ord och kanske blir det otydligt. Försök att förstå eller mejla mej gärna om det är helt åt skogen...... MVH Eva
 • Eva • 30 oktober 2018 09:53:24
  Paragraf 1-2 ok
  " 3 ok till 3,8a bör vara endast om medlem ej betalar någon får i uppdrag att kontakta (alltid personligt samtal så vi vet att medlem förstår)
  paragraf 3,b (alltid personligt samtal först så vi vet att medlem förstår)
  " 3,c samma " "
  " 3,9 någon fåruppdrag att kontakta (alltid personligt samtal så vi vet att medlem förstår) Sen varning alltid. Vara säker på att medlem förstått genompersonligt möte.
  om varning gäller 3,82 b månader (alltid personligt samtal så vi vet att medlem förstår)
  3,8b & 389c Personligt möte med medlem alltid
  mening Utesluten medlem... 6 månader och upprepade samtal o möten under tiden med medlem uppdatera styrelsen. om inget händer trots personligt möte kan huset säljas men inkomsten skall tillfalla ägaren minus skulder och avgifter.

  3,10 endast en familj från samma familj / släkt arrende
  4,3 Om inte avtal om annat göres / datum kan flyttas fram om skäl finnes.

  Vårstämman i Mars månad
  5,6 vid lika röstetal på stämman HAR ordförande utslagsröst
  5,7 stryk protokoll kan erf....
  6,6 Styrelsen skall skriva och lämna ut en bra redovisning av vad son händer på styrelsemötena , bättre än idag.
  sidan 5/7 andra stycket andra raden stryk tillse att (arrendeavtal stadgar) styrelsebeslut verkställs
  rad 4 ges till alla medlemmar vartannat år ex på årsmöte
  7,1 Tveksamt skulle kunna hållas senare eller tidigare eller / gälla samma år
  7,2 tillägg 2 helst 4 på varje område
  7,4 tillägg, Inte bli en illa omtyckt "polis"
  9,4 ta bort (bör sträva efter) ersätt sak - vara representant från alla områden- bara i undantagsfall om ingen vill ställa upp att det fattas från ett område
  Hela 10 och 11 bra
  Tack för mig hoppas bara ni verkligen läser detta nu, även om ni inte håller me.
  2018 10 30 Linköping


 • Roger Patriksson • 22 oktober 2018 13:20:07
  Hej, även i 3.0 står det fel under paragraf 3.9. Det står fortfarande 3.9c istället för 3.8c trots att det är gulmarkerat...
 • Tackar, va gott med fler ögon :)
  uppdaterat filen nu

  22 oktober 2018 16:27:27

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

 • WEST AMERICA BAN CO OPERATION » Ett brev...:  ”WEST AMERICA BAN CO.OPERATION Emitimos empréstimos de $ 5.000 a $ 50.000.000,00 ..”

 • WEST AMERICA BAN CO OPERATION » Ett brev...:  ”WEST AMERICA BAN CO.OPERATION Emitimos empréstimos de $ 5.000 a $ 50.000.000,00 ..”

 • bajen » Parkeringskort:  ”Parkerings kort, jag undrar hur det funkar om man vill ha flera parkerings kort.”

 • Mitar Leski » Områdesinfo Valla:  ”rättelse till E-post altzo leskim46@gmail.com istället som det jag har skickat .”

 • Mitar Leski » Områdesinfo Valla:  ”Tomt nr.V374..Danijela Leski har inte fått faktura.. Adress Talhollmsvägen 283 5..”

Senaste nyheter

Etikettmoln