topp

Remiss 2.0

Nu har vi omarbetat remissen för de nya stadgarna och till vår hjälp har flera medlemmar bidragit samt att föreningen har låtit en juristfirma gå igenom den.

Styrelsen har beslutat att bjuda in till ett samrådsmöte för att kunna diskutera och för att svara på ev. frågor som kan finnas. Vi i arbetsgruppen kommer att inleda mötet med att berätta hur vi tänker oss det nya verksamhetsåret och hur vi ser att man kan arbeta på effektivare sätt.

Vi hoppas ni tar er tid att läsa och att engagera er i föreningens framtid.


Patrik, Örjan &  Britt-Marie

Kommentera gärna:

 • Anders Trygg • 23 oktober 2018 16:18:19
  Jag förstår precis vad du menar Göran och jag är helt med på att formuleringar är väldigt viktiga., Men det finns också en helhet att titta på när man läser igenom remiss nummer ett, hur det nu kan vara remisser som vi ska kunna ta i beaktande och ha åsikter om när den senaste kommer ut en dag innan mötet. Vet nu hur några få det är som överhuvudtaget går in o läser här på hemsidan. O ännu färre som har en åsikt eller ens vågar ha en åsikt.
  O som svar till gruppen som jobbar med detta , som kallar sig olika för varje svar de ger så står det i årsmötesprotokollet att det ska ske en översyn. Det är inte att riva helt o bygga nytt
 • Ann Bonair • 23 oktober 2018 13:38:50
  Jag har tidigare skickat in kommentarer både till stadgeförslag 1.0 och 2.0 men inga av dessa har publicerats. Mitt första inlägg är femsidigt dokument med genomgång av samtliga paragrafer i stadgeförslaget. Mitt andra inlägg är till stadgeförslag 2.0 är ett kortare inlägg där jag endast påvisar de mest påtagliga problemen har heller inte publicerats.
 • Göran Söderström Ådala • 23 oktober 2018 13:12:50
  Bra, Anders Trygg, att du kom med i debatten! Det är viktigt att alla som har en åsikt också framför den öppet så att vi gemensamt kan bena ut hur föreningen ska administreras.
  Du ogillar att kommentarerna handlat om formuleringar i stället för helheten. Men uppenbara språkfel bör ju rättas till direkt så att man sedan utan distraktion kan fokusera på de stora frågorna.
  Du antyder att det bakom stadgeremissen skulle finnas en dold agenda för att vissa personer ska kunna toppstyra föreningen. Det tror inte jag. Kommitten har säkert gjort sitt bästa för få fram en fungerande administration men dom är inga proffs. Dom borde nog ha tagit till sig personer med föreningsteknisk och språklig kompetens. Dessutom borde man förstås ha uppmanat till en öppen debatt på hemsidan i stället för att suga in synpunkter via det slukhål som inmatningsformuläret blivit. Själv saknar jag flera av mina föreslagna rättelser i remiss 3.0.
  Nu ser jag fram mot ett konstruktivt samrådsmöte på Fontänen och efter det får vi väl resonera vidare på hemsidans öppna kanaler.
  Väl mött!
 • Anders Trygg • 20 oktober 2018 12:58:32
  Jag tycker att det är intressant att vi tittar på formuleringar och stavningar istället för helheten. Om man har läst det första förslaget som kom, så gick det helt enkelt ut på att hela bestämmanderätten kunde minimeras till ett fåtal som skulle kunna finnas på ett område och även vara släkt med varandra. I det förslaget låg också en tyngpunkt på hur man kan sitta och bestämma från en central position över hela föreningen samt att man kan utesluta medlemmar och arrendatorer på ett ganska så lättvindigt sätt bara det fanns ett beslut som gjordes av styrelsen.
  I det nya förslaget som påstås ha gåtts igenom av jurist så saknas väldigt väsentliga delar i hela stadgan som gör att det är demokratiskt. Jag påstår att det är så här som man tar makt och gömmer saker istället för att tilldelas bestämmanderätt genom demokrati.
  Det är också märkligt då att det har försvunnit en stor del av de kommentarer som har skickats in. Var är då den transparens som ska genomsyra en sån förening som vi faktiskt vill ha. Jag påstår faktiskt att detta har tagits bort därför att det har funnits för mycket kritik.
  Jag förstår inte varför det ska vara så många möten på ett kalenderår, med olika stämmor hela tiden där vi ändå inte får veta allt eller kunna tycka till om styrelsen har ansvarsfrihet eller att vi inte får välja våra områdesansvariga utan att de verkar väljas ut åt oss.
  Hur jag än vrider och vänder på denna text så återkommer jag till korruptionstankar och egna agendor med egna vinstintressen

  Tanken var aldrig att det skulle skrivas en helt ny stadga utan att den skulle revideras och moderniseras i texten så att den blev mer begriplig. Vad hände sen?

  Anders T
 • Svar till Anders.
  Vi tackar för ditt inlägg och vi har nedan svarat.

  I det förslaget låg också en tyngpunkt på hur man kan sitta och bestämma från en central position över hela föreningen samt att man kan utesluta medlemmar och arrendatorer på ett ganska så lättvindigt sätt bara det fanns ett beslut som gjordes av styrelsen.
  SVAR: Vad det gäller uteslutning av medlem så är det korrekt att det finns en tydligare ordning för hur en ev. uteslutning av medlem kan ske, vilket som saknades i gällande stadgarna, att det där emot är lagt enbart på ett styrelsebeslut är ju en felaktighet. Vilket det framgår tydligt i §3.8 hur det ska gå till.

  I det nya förslaget som påstås ha gåtts igenom av jurist så saknas väldigt väsentliga delar i hela stadgan som gör att det är demokratiskt.
  SVAR: Remiss 1 och 2 är skickat till Föreningsjuristen som firman heter efter beslut av styrelsen. Du får gärna delge vilka väsentliga delar som du tycker saknas.

  Det är också märkligt då att det har försvunnit en stor del av de kommentarer som har skickats in.
  SVAR: De kommentarer som är skickade via remiss-formuläret har vi tagit del av men är det skickat via andra kanaler är det inte säkert att de kommit fram. Vet du om kommentarer som vi inte tagit del av är du mer än gärna välkommen att skicka in dessa via formuläret.

  Var är då den transparens som ska genomsyra en sån förening som vi faktiskt vill ha. Jag påstår faktiskt att detta har tagits bort därför att det har funnits för mycket kritik.
  SVAR: Vad det gäller transparensen på vårat förslag känner vi att de remisser samt samrådsmötet är mer än tillräckligt. Någon negativ kritik kan vi inte få då vi bad om åsikter samt reflektioner på vårat arbetsunderlag.

  Tanken var aldrig att det skulle skrivas en helt ny stadga utan att den skulle revideras och moderniseras i texten så att den blev mer begriplig. Vad hände sen?
  SVAR: Enligt årsmötet var vårat uppdrag att se över rådande stadgar och ta fram ett förslag till ändringar och revideringar, efter ett förslag från en tidigare ordförande valde vi att ta stora delar från förbundets normalstadgar som bas istället för gällande stadgar då dessa överensstämmande på de flesta paragrafer men med vad vi kände bättre formulerat.

  Arbetsgruppens utgångspunkt har varit att skapa förutsättningar för att alla förtroendevald ska kunna utföra sina uppgifter genom stadgar som ger riktlinjer och en organisation som ökar insyn för den enskilda medlemmen samt visar föreningens verksamhet tydligare.

  Som det är idag är det väldigt få medlemmar som har någon insyn i styrelsen/områdesansvarigas verksamhet då dessa inte behöver förklara något mot medlemmarna vare sig före eller efter utförandet. Men genom att fastställa en verksamhetsplan på ett möte inför säsongen finns det en förutsättning för transparens mot alla medlemmar.

  Stadgegruppen

  21 oktober 2018 07:32:48

 • Göran Söderström, Ådala • 13 oktober 2018 10:16:46
  BORTKOMNA SYNPUNKTER
  Arbetsgruppen avslöjar nu att våra insända synpunkter kan ha försvunnit i den insynsblockerade inmatningskanalen. Bra att vi som har tyckt till fick reda på det! Då får vi göra om proceduren. Men den här gången bör det ske öppet så att alla får ta del av förslagen.
  För er som vill framföra synpunkter i den här eller någon annan fråga vill jag rekommendera hemsidans lättåtkomliga FORUM.
  Alternativt kan man via NYHETER klicka på den aktuella nyhetens KOMMENTARER för att komma till en inmatningsfunktion.
  Fördelen med dessa båda vägar är dels att man här når fram till alla – såväl medkolonister som arbetsgrupp - och dels att man direkt har koll på att texten verkligen kommit med på hemsidan.
 • Göran och alla läsare.
  Alllt som kommer in via formuläret lagras på en dataserver och mailas ut till oss alla tre i gruppen. Här har inget försvunnit.
  Dock kan vi inte till 100% säga att vi har sett alla kommentarer på facebook, hemsidan och forum - skriv gärna där vi har inget att dölja - men vi har sedan i mars månad bett om att få in tankar och idéer via just formuläret för att säkra allas inlägg.

  21 oktober 2018 07:26:29

 • Göran Söderström, Ådala • 11 oktober 2018 00:38:39
  Här enbart några språkliga synpunkter som jag förgäves skickat in tidigare plus några nya:
  §§1 och 2.1: I föreningens namn skrivs koloniträdgårdar med liten begynnelsebokstav.
  §§2.1 och 3.1: Samma sak med kommun i stadens namn.
  §2.1: Strecket efter odling bör flyttas och placeras efter bygg i §7.4.
  §3.4: Ska väl vara spekulativt syfte och användas för kommersiell verksamhet?
  §6.1: Inte heller valberedare får komma från samma lott.
  §6.4: Ska vara höststämma eftersom ordinarie inte finns enligt §5.
  §6.5: Förenkla så här: Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. - För alla är väl röstberättigade?
  §6.6: Första styckets sista mening hör inte ihop med protokollen utan bör flyttas till nästa stycke.
  I näst sista punkten står delegation vilket inte är detsamma som delegering. Vad som avses med punkten är dunkelt.
  §7.3: Syftningsfel. Möblera om så här: Områdesgruppen för kommande verksamhetsår presenteras vid höststämman.
  / Göran
 • Tack för dina tankakr och reflektioner. Det finns en risk att något av det du skrivit tidigare inte kom med, dels pga att vi inte fått in allt via formuläret på sajten som hjälper oss att få med all data. Nu tar vi denna text med oss genom att skicka in den "rättväg".
  Tack igen
  Arbetsgruppen

  11 oktober 2018 08:41:27

 • Anita Sonjasdotter • 10 oktober 2018 09:56:15
  5.3 val revisorer hänvisningen 8.2 o valberedning 9.
  5.5 tredje sista ordet, den istället för det.
  11.1 en stämma skall vara ordinarie. Det finns ingen stans skrivit vilket som är ordinarie.
 • Hej Anita, vi skickar in detta in i vårt system, tack.
  11.1 så är både vår o höst ordinarie
  Välkommen på samrådsmötet ;)

  11 oktober 2018 08:45:29

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

 • WEST AMERICA BAN CO OPERATION » Ett brev...:  ”WEST AMERICA BAN CO.OPERATION Emitimos empréstimos de $ 5.000 a $ 50.000.000,00 ..”

 • WEST AMERICA BAN CO OPERATION » Ett brev...:  ”WEST AMERICA BAN CO.OPERATION Emitimos empréstimos de $ 5.000 a $ 50.000.000,00 ..”

 • bajen » Parkeringskort:  ”Parkerings kort, jag undrar hur det funkar om man vill ha flera parkerings kort.”

 • Mitar Leski » Områdesinfo Valla:  ”rättelse till E-post altzo leskim46@gmail.com istället som det jag har skickat .”

 • Mitar Leski » Områdesinfo Valla:  ”Tomt nr.V374..Danijela Leski har inte fått faktura.. Adress Talhollmsvägen 283 5..”

Senaste nyheter

Etikettmoln