Nu har alla områden låst sina bommar inne på områdena. Detta görs eftersom våra vägar är inte byggda för trafik under vintersäsongen.

Långtidsparkering av bilar på områdets P-platser är inte tillåtet. Vänligen respektera detta.
Redigerat då inlägget hade felaktig uppgift om övernattning. Dock är inte åretrunt boende tillåtet.

Läs hela inlägget »

Styrelsen informerar nov -17

Föreningen har anställt Jenny Wiström som föreningens administratör på 50%. Hon ska utföra det praktiska kassörsarbetet samt vara behjälplig med föreningens administration. Vi hälsar henne varmt välkommen till vår verksamhet.

Vi behöver fler engagerade personer till vår styrelse. Inför nästa år behöver vi en kassör, valberedare och en områdesansvarig till Valla. Som kassör ska du vara länken mellan vår nyanställda administratör och styrelsen. Du behöver inte arbeta aktivt med bokföringen, men bör ha ett hum om ekonomi. 

Som valberedare är din främsta arbetsuppgift att ge förslag till nya förtroendevalda. Du jobbar tillsammans med flera personer i valberedningen. Låter detta intressesant maila då ordförande Ann Bonair eller prata med någon av de områdesansvariga.

Läs hela inlägget »

Nu är sommarvattnet avstängt på alla områden. Detta innebär att ni som vill undvika spruckna ledningar och vattenventiler etc ska öppna era kranar och låta dessa vara öppna.

På samtliga områden finns det vatten att tillgå på/vid vintertoaletten.

Läs hela inlägget »

Hur skriver man en motion?
Det finns egentligen inga formkrav för hur en motion ska formuleras, men för att ett ärende ska anses som en motion ska det finnas ett förslag till åtgärd. Ladda gärna ner vår enkla hjälp.

Motion till årsstämman ska vara inlämnad senast 31 december 2017.

Läs hela inlägget »
Etiketter: motion årsstämma

Inför nästa säsong kommer områdesansvariga att besiktiga alla tomter för att se omfattningen av barrväxter. Anledningen till detta är att de dels tar stor plats, kräver mycket vatten samt att på vissa arter övervintrar kvalster som orsakar päronrost. Vi vill också behålla karaktären på våra områden som just koloniträdgård.

I våra ordningsregler står: ”Träd som tall, gran, idegran, lärkträd, björk, en, tuja, cypress eller liknande parkträd får inte planteras på lotten”.

Vi uppmanar alla kolonister att själva se över sin tomt och avlägsna dessa växter. Behöver ni hjälp kommer vi att försöka hjälpa er.

Läs hela inlägget »

Du har väl koll på grannarnas stuga/tomt när hösten kommer närmare? Det är alltid bra om ni har tillsyn åt varandra runt om i områdena och vi vill uppmana er att byta telefonnummer med era grannar ifall något händer. 

Läs hela inlägget »
Etiketter: telefon grannens tillsyn

Koloniträdgårdsförbundets kongress gick av stapeln den 12-13 augusti i Uppsala och Ann Bonair och Åke Petersson företrädde både Östgötaregionen och Linköpings Koloniträdgårdar.

Som väntat antog kongressen de nya stadgarna och därmed kommer förbundets högsta beslutande organ hädanefter vara Förbundsrådet. Med andra ord är kongressen avskaffad.

Östgötaregionen har två representanter i Förbundsrådet, för närvarande Ann Bonair, Linköpings koloniträdgårdar och Jerker Thorstensson, Skarptorps koloniförening i Norrköping.

Förbundsrådsledamöter väljs på respektive regions årsmöte efter nomineringar från regionens anslutna föreningar. Förbundsrådet sammanträder en gång per år och ska äga rum före april månads utgång.

I och med att Förbundsrådet sammanträder årligen blir beslutsvägarna kortare. Nedläggningen av kongressen innebär också en stor besparing.
Ann Bonair

Läs hela inlägget »
Hösten är i antågande och vi vill nu samla in er som vill få nyhetspuffar direkt i mailen under lågsäsongen. Webbsidan är bra besökt men det finns en liten risk att ni har annat för er när vardagen och hösten angör vårt land. Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du påminnelser av oss i din mailkorg.
Läs hela inlägget »

Anders Trygg har efter förslag från valberedningen utsetts till ny områdesansvarig på Valla koloniområde. Eftersom det enligt våra stadgar är årsmötet som utser styrelseledamöter har styrelsen beslutat att Anders Trygg adjungeras till styrelsen fram till årsmötet.

Läs hela inlägget »

Det finns fortfarande platser kvar till trädbeskärningskursen den 19 augusti på Fyrby koloniområde i Norrköping. Se tidigare annonsering om anmälan i kalendern.

Läs hela inlägget »

Nu har vi fått och publicerat styrelseprotokollet från juli månad.
Trevlig läsning.

Läs hela inlägget »

Områdesansvariga på Valla har fått in anmälningar om råttor och möss i kolonistugor och på lotter.

Efter kontakt med Anticimex har vi följande råd att ge. Varje stugägare ska kontakta sitt egna försäkringsbolag för att få hjälp med bekämpning. Samtidigt vill vi uppmana alla att inte kasta ut bröd till fåglar eller att lägga matrester i öppna komposter.

Denna information gäller såklart samtliga kolonister på våra områden.

Läs hela inlägget »

Under nåra torsdagar framöver (v31-) kommer vi att harva och grusa vägarna.  Om det inte kommer något regn kommer vi att behöva låna vatten från någras vattenposter.

Vänligen Elisabeth

Läs hela inlägget »

Våra områdesansvariga på Valla koloniområde är överbelastade. 

För att underlätta för dem har styrelsen beslutat att bilda en arbetsgrupp som ska vara behjälplig med att granska skötseln av kolonilotterna, stugorna, dokumentera överträdelser av arrendekontrakt och föreningens ordnings- och byggregler.

Detta kommer att ske med hjälp av den Anmärkningsblankett som föreningen använder för detta syfte. Arbetsgruppen lämnar den ifyllda blanketten till områdesansvariga som  brevledes informerar ägaren av kolonilotten om överträdelserna och vid vilket datum som överträdelserna ska vara åtgärdade.

Arbetsgruppen består av tre personer, Britt-Marie Vennerberg, Ulla Steneholm och Jan Steneholm och de ingår inte i styrelsen. Om du får en anmärkning och har frågor och synpunkter vänder dig du alltid till områdesansvariga, inte till arbetsgruppens medlemmar.

På uppdrag av styrelsen, Ann Bonair

Läs hela inlägget »

Tyvärr så är våra farthinder till Ådala försenade, de väntas komma i början av september. Vi får se till att vi håller farten nere i våra områden utan farthindrena.

Läs hela inlägget »

Detta med potatiskräfta är inget vi önskar oss i våra områden. Läs gärna mer information som vi lagt upp om detta (om man drabbas) långdragna problem.  Länsstyrelsen har gett oss information om detta med potatiskräfta och vad man kan göra för att undvika detta.

Läs hela inlägget »

Nu finns senaste godkända protokoll på webben, trevlig läsning.

Läs hela inlägget »
Etiketter: protokoll läsning

Nu finns en särskild "kemtoastation" inne på Ådala koloniområde för tömning av kemtoaletter som till exempel Porta Potti och Campa Potti. Tömningsstationen finns i ett särskilt bås i första service/wchuset längst med områdets infartsväg. Toatömningen görs i båsets toalettstol. I båset finns också vattenslang för rengöring av såväl kemtoa som bås/toalettstol.

Hur har ni andra områden löst denna funktion, kommentera gärna! Vi saknar i skrivande stund info från Emma, Ullevi, Valla ;)

Läs hela inlägget »

Nu har vi vår egen kompostjord. En utmärkt utveckling för såväl miljön som för våra kolonilotter. 
Läs allt om kvalité och hur du beställer den finaste jorden med hög kvalite till bra pris ;)
 

Läs hela inlägget »

Nu svärmar det av Bin även på Valla. Här finns sedan en tid 3 bikupor och det är en man som heter Adam som tidigare ahft sina bikupor på Ullevi som flyttat dessa efter att den tididgare biodlaren på Valla flyttat sig och sina bin till potatisstaden Mjölby ;)

Föreningen har sedan några år kompostlimpor på Ullevi. Här komposteras mycket från alla områden och nu är det snart dags för försäljning av vår egen kompostjord. Elisabeth återkommer här på sajten med mer information. Men visst är det perfekt med återbruk av det vi har slängt i komposthögarna som nu kommer åter till våra områden.

Läs hela inlägget »

Nyheter

Arkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln