Biodling & Honungsbin

Honungsbiet är en av mycket få insekter som hålls som husdjur av människan (domesticering av arten inleddes troligen i Mellanöstern för ungefär 9 000 år sedan), främst på grund av sin förmåga att tillverka honung av nektar, men också för den tjänst det utför genom pollinering av fruktträd och andra odlade växter. I Sverige är tambin den viktigaste pollinatören på odlade fält av raps och rybs.

Biodlarnas nyhetsbrev

Vem kunde tro att responsen på de två samhällen som vi satte igång på Ådala sommaren 2017 skulle ge sådan positiv respons. Anmäl dig med epost här bredvid så får du info så snart händer inom Biodlingen. Självklart är alla kolonister oavsett område varmt välkomna ;)

IMG_9821 IMG_9833 IMG_9826 IMG_9825