topp

Remiss 2.0

Nu har vi omarbetat remissen för de nya stadgarna och till vår hjälp har flera medlemmar bidragit samt att föreningen har låtit en juristfirma gå igenom den.

Styrelsen har beslutat att bjuda in till ett samrådsmöte för att kunna diskutera och för att svara på ev. frågor som kan finnas. Vi i arbetsgruppen kommer att inleda mötet med att berätta hur vi tänker oss det nya verksamhetsåret och hur vi ser att man kan arbeta på effektivare sätt.

Vi hoppas ni tar er tid att läsa och att engagera er i föreningens framtid.


Patrik, Örjan &  Britt-Marie

Kommentera gärna:

 • Göran Söderström, Ådala • 13 oktober 2018 10:16:46
  BORTKOMNA SYNPUNKTER
  Arbetsgruppen avslöjar nu att våra insända synpunkter kan ha försvunnit i den insynsblockerade inmatningskanalen. Bra att vi som har tyckt till fick reda på det! Då får vi göra om proceduren. Men den här gången bör det ske öppet så att alla får ta del av förslagen.
  För er som vill framföra synpunkter i den här eller någon annan fråga vill jag rekommendera hemsidans lättåtkomliga FORUM.
  Alternativt kan man via NYHETER klicka på den aktuella nyhetens KOMMENTARER för att komma till en inmatningsfunktion.
  Fördelen med dessa båda vägar är dels att man här når fram till alla – såväl medkolonister som arbetsgrupp - och dels att man direkt har koll på att texten verkligen kommit med på hemsidan.
 • Göran Söderström, Ådala • 11 oktober 2018 00:38:39
  Här enbart några språkliga synpunkter som jag förgäves skickat in tidigare plus några nya:
  §§1 och 2.1: I föreningens namn skrivs koloniträdgårdar med liten begynnelsebokstav.
  §§2.1 och 3.1: Samma sak med kommun i stadens namn.
  §2.1: Strecket efter odling bör flyttas och placeras efter bygg i §7.4.
  §3.4: Ska väl vara spekulativt syfte och användas för kommersiell verksamhet?
  §6.1: Inte heller valberedare får komma från samma lott.
  §6.4: Ska vara höststämma eftersom ordinarie inte finns enligt §5.
  §6.5: Förenkla så här: Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. - För alla är väl röstberättigade?
  §6.6: Första styckets sista mening hör inte ihop med protokollen utan bör flyttas till nästa stycke.
  I näst sista punkten står delegation vilket inte är detsamma som delegering. Vad som avses med punkten är dunkelt.
  §7.3: Syftningsfel. Möblera om så här: Områdesgruppen för kommande verksamhetsår presenteras vid höststämman.
  / Göran
 • Tack för dina tankakr och reflektioner. Det finns en risk att något av det du skrivit tidigare inte kom med, dels pga att vi inte fått in allt via formuläret på sajten som hjälper oss att få med all data. Nu tar vi denna text med oss genom att skicka in den "rättväg".
  Tack igen
  Arbetsgruppen

  11 oktober 2018 08:41:27

 • Anita Sonjasdotter • 10 oktober 2018 09:56:15
  5.3 val revisorer hänvisningen 8.2 o valberedning 9.
  5.5 tredje sista ordet, den istället för det.
  11.1 en stämma skall vara ordinarie. Det finns ingen stans skrivit vilket som är ordinarie.
 • Hej Anita, vi skickar in detta in i vårt system, tack.
  11.1 så är både vår o höst ordinarie
  Välkommen på samrådsmötet ;)

  11 oktober 2018 08:45:29

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

 • Göran Söderström, Ådala » Remiss 2.0:  ”BORTKOMNA SYNPUNKTER Arbetsgruppen avslöjar nu att våra insända synpunkter kan h..”

 • Göran Söderström, Ådala » Remiss 2.0:  ”Här enbart några språkliga synpunkter som jag förgäves skickat in tidigare plus ..”

 • Anita Sonjasdotter » Remiss 2.0:  ”5.3 val revisorer hänvisningen 8.2 o valberedning 9. 5.5 tredje sista ordet, den..”

 • Arne Stoltz E 044 » Gångarna mellan lotterna!:  ” Ref.till mitt inlägg ang gångarna vill jag framföra ett tack för det positiva ..”

 • Arne Stoltz E 044 » Gångarna mellan lotterna!:  ”Det förefaller helt orimligt att inte få använda en genväg till en toalett som v..”

Senaste nyheter

Etikettmoln