topp

Förtydligande kring budget

På årsmötets begäran kommer här ett förtydligande kring budgeten för 2018.  
Förtydligandet gäller posten ”Övrigt främmande tjänster” Inom denna post är den enskilt största posten budgeterad för hantering av våra kompost och risanläggningar på områdena. 
/ Kassören

Kommentera gärna:

 • Kolonist på valla • 8 juni 2018 17:55:42
  Har det försvunnit pengar eller finns det risk att det kommer att göra det? Vem ska polisanmäla i så fall?
 • Örjan roos • 12 maj 2018 22:42:22
  Skulle kassöre kunna återkoppla med ett svar på min undran in denna tråd och hur går det på den nya budgeten som ska redovisas enligt årsmötet?
 • Eva • 1 maj 2018 18:41:50
  Jag tycker det är dåligt förklarat. Det skall aldrig vara minus (som föregående sa) Och varför höja löner för styrelsen om inte pengar finns?
 • Örjan Roos • 8 april 2018 20:26:19
  Om kostnaden för vår kompost och ris är konterad emot Övr. främmande tjänster undrar jag vad är det då för kostnader som är konterade mot "Kostnader Kompostlimpor", samt varför finns kontona: Inköp Tjänster kompstlimpor -22263kr, Inköp Tjänster bortforsling ris -45123kr, Kostnader kompostlimpor -15000kr i budget och ändå är kontot Övr. främmande tjänster budgeter med mer än 114 000kr under året?
  Lägger man ihop detta blir det ju lite mer pengar än det som inköpskontona blir lite drygt 67 000 och övriga främmande tjänster 114 000 det är ju nästa dubbelt så mycket. Så vad är det för främmande tjänster som kommer kosta 114 000 kr under året?
  Önskar svar om detta
  Mvh Örjan

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

 • Ann Holmberg » Remiss 3.0:  ”Hej Jag kan inte hitta underlaget till remiss 3.0 på hemsidan.”

 • Göran Söderström Ådala » Remiss 3.0:  ”TA INTE BORT VÅR RÄTT ATT LÄSA PROTOKOLLEN! (§ 6.6 i stadgeremiss 3.0) Efter ink..”

 • Eva » Remiss 3.0:  ”Missade 6,2 inte utan två utan tre veckor innan”

 • Eva » Remiss 3.0:  ”Hej Killar och tjej Ser att jag hoppar över ord och kanske blir det otydligt. F..”

 • Eva » Remiss 3.0:  ”Paragraf 1-2 ok " 3 ok till 3,8a bör vara endast om medlem ej bet..”

Senaste nyheter

Etikettmoln